Zahvala

Tovarišice in tovariši,

po podatkih delnih neuradnih izidov volitev je Združena levica dosegla odličen rezultat 5,97 % glasov. Dokazali smo, da lahko z dobrim programom, trdim delom in neposrednim stikom z ljudmi tudi z minimalnimi sredstvi za volilno kampanjo uspešno bijemo boj s političnimi silami, ki zagovarjajo neoliberalne politike privatizacije, spodkopavanje socialne države in zmanjševanje delavskih pravic. Prvič v zgodovini samostojne Slovenije je parlamentarni prag prestopila politična opcija, ki se brezkompromisno bori za interese delovnih ljudi. Hvala vsem, ki ste k temu pripomogli z oddanimi glasovnicami, s širjenjem glasu o sistemski alternativi kapitalističnemu izkoriščanju, z vašimi pobudami, komentarji in kritikami.

Vendar zdaj ni čas za zmagoslavje, temveč čas, da zberemo sile za boje, ki nas čakajo. Pred volitvami so sile kapitala odkrito napovedale nadaljnje zaostrovanje neoliberalnih ukrepov s privatizacijami, fleksibilizacijo trga delovne sile, zmanjševanjem davkov za najbogatejše in dodatnimi rezi v javni sektor. Tem politikam se ni mogoče upreti zgolj iz parlamenta. Glas ljudstva v parlamentu je lahko močan le toliko, kolikor je močan glas ljudi na trgih, ulicah in delovnih mestih. Naj se povsod sliši glas boljše prihodnosti onkraj kapitalističnega izkoriščanja.

Tovariški pozdrav,

Združena levica

Deli.