Zahtevamo dvig plač za 700 poklicnih gasilcev

Gasilci že celo leto zahtevajo plače, ki bi bile primerljive z ostalimi uniformiranimi poklici. V Levici imamo dovolj vladnega barantanja in igranja s poklicnimi gasilci. Ker njihovim zahtevam ne želijo prisluhniti, smo na pobudo Sindikata poklicnih gasilcev sklicali skupno nujno sejo Odbora za obrambo in Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Na nujni seji bomo predlagali, naj se upošteva razumen in skromen predlog gasilcev za odpravo plačnih anomalij.

Gasilci so edini ostali brez višjih plač

Glede na višino osnovnih plač v drugih uniformiranih poklicih, kot so na primer vojaki in policisti, prejemajo poklicni gasilci neprimerljivo nižje plače. V pogajanjih z vlado za odbravo anomalij so zato v sindikatu gasilcev predlagali, da bi bili vsi gasilci deležni dviga osnovnih plač za dva plačna razreda, na dveh delovnih mestih (vodja gasilske skupine in vodja izmene II) pa za tri plačne razrede, s čimer bi odpravili še notranja nesorazmerja med delovnimi mesti. A je vlada ta predlog zavrnila. Plače so se zvišale in anomalije so bile odpravljene za vse, razen za gasilce.

Miha Kordiš: “Vlada, ki najde denar za več milijonske investicije v izgradnjo in obnovo nepotrebnih protokolarnih objektov, ki najde več sto milijonske zneske za nabavo novih oklepnih vozil, ki v nobenem smislu ne prispevajo k varnosti naših državljanov, bi morala najti 150.000 evrov za plače gasilcev. S tem bi neposredno zagotovi varnost prebivalcev Slovenije. Ob požarih nam patrije ne bodo prav nič pomagale, pomagali nam bodo gasilci.”

Predlog sindikata gasilcev je skromen, vlada pa ne popušča in baranta

Poklicni gasilci zahtevajo, da ima vodja gasilske skupine za en razred višjo osnovno plačo kot njemu podrejeni gasilci, za katere je odgovoren. Enako zahtevajo za plače vodji gasilske izmene. Glede na zahtevnost dela, ki jo opravljajo gasilci, in glede na druge uniformirane poklice v državi, je njihov predlog popolnoma upravičen. Da je dvig plač za tri razrede popolnoma sprejemljiv in dopusten sledi tudi iz dogovora, ki so ga sindikati v zvezi z odpravo anomalij lani sklenili z vlado. A vlada o tem noče nič slišati.

Namesto dviga plač vlada poklicnim gasilcem ponuja položajni dodatek, ki ga primerljivi poklici že poznajo, gasilcem pa ga je vrsto let odrekala. Sedaj, ko je vladi zmanjkalo argumentov, gasilcem ponujata ta dodatek, pod pogojem, da se odrečejo zahtevi po višji osnovni plači. Namesto odprave očitnih anomalij pri osnovnih plačah, torej vlada predlaga kravjo kupčijo.

Gasilci si višje plače zaslužijo, država denar za pravičen in sorazmeren dvig ima

Predlog gasilcev in vlade se razhajata za pičlih 150.000 evrov na letni ravni, kar je v primerjavi z milijoni za nove Patrije malo. Ker so zahteve gasilcev popolnoma upravičene, bomo v Levici njihove zahteve podprli na skupni nujni seji Odbora za obrambo in Odbora za javno upravo.

Naloga gasilcev je, da se nesebično in profesionalno odzivajo na različne nesreče in tragične dogodke. Naloga države pa je, da zagotavlja pogoje za delo gasilcev, ki je nepogrešljivo za varnost in življenje vseh prebivalcev Slovenije. Pri tem si gasilci zaslužijo vsaj plače, ki bodo primerljive z ostalimi primerljivimi poklici. To pa je tudi zahteva sindikata. Zato predlagamo, da vlada nemudoma zagotovi sredstva za zahtevan dvig plač gasilcev in s tem neposredno zagotovi varnost naših državljanov.

Deli.