Za politiko socialne in okoljske prenove v EU!

Slovenija je polnopravna in enakopravna članica Evropske unije, zato njeni predstavniki ne smejo v njenih institucijah zgolj prikimavati mnenjem predstavnikov teh institucij in velikih držav, ampak sooblikovati politike Evropske unije. V Levici se zavzemamo za to, da bi predstavniki Slovenije v evropskih institucijah zagovarjali politike socialne in okoljske prenove EU. V ta namen smo pripravili sklop amandmajev k Deklaraciji o delovanju Slovenije v institucijah EU.

Socialna Evropa, minimalna plača in prekarnost

S prvim amandmajem k Deklaraciji predlagamo, da se slovenski predstavniki zavzamejo za oblikovanje skupnega evropskega stebra socialnih pravic, ki bo vseboval določila glede osnovnih delavskih pravic, pokojninske in invalidske varnosti, socialnih nadomestil, minimalne plače in prekarnosti. To morajo postati vodila nove Evrope.

Glede minimalne plače konkretno predlagamo, naj se na evropski ravni uveljavi standard, ki je bil pri nas na pobudo Levice zapisan v zakon: minimalna plača mora za vsaj 20% presegati minimalne življenjske stroške.

Okolje in zdravje

Zadnjih deset let smo v EU izgubili s spopadanjem s krizo, ki je bila v veliki meri posledica napačnih odločitev EU. Na drugi strani pa je bilo v teh desetih letih narejenega zelo malo glede okoljske in podnebne krize. Zato smo v Levici pripravili smo sklop amandmajev, ki našim predstavnikom v EU narekuje zavzemanje zmanjševanje onesnaževanja in toplogrednih plinov, za vzdržno kmetijsko politiko in varno hrano, prepoved glifosata, zmanjševanje škodljivih vplivov industrij na okolje.

Trgovinska politika

EU se mora, kot največji trgovinski partner na svetu zavzeti za globalen dvig vseh trgovinskih standardov. Z amandmaji predlagamo, naj se naši predstavniki v EU institucijah zavzamejo, da EU v svetovni trgovinski organizaciji  zahteva dvig standardov glede varovanja delavskih pravic, varovanja okolja, zagotavljanja socialne države. Predlagamo tudi, da EU sama da svetu jasen signal, da izdelki, izdelani z otroškim, suženjskim delom, uničevanjem pragozdov ipd. nimajo mesta na trgovinskih policah v Evropi. To bi morala postati tudi politika glede trgovinskih sporazumov – v nasprotju s tistim, kar nam je EU hotela vsiliti s CETO, TISO in TTIP.

Na notranjem trgu pa se zavzemamo za vzpostavitev minimalnih skupnih davčnih standardov. Nedopustno je, da imamo znotraj enotnega evropskega trga davčne oaze, kjer se lahko podjetja in bogati svobodno izmikajo plačevanju davkov v lastnih državah.

Levica

Deli.