Za enakopravnost

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se loteva uresničevanja nacionalnega programa za enake možnosti moških in žensk. Ne želimo si namreč, da bo resolucija samo še en dokument, ki bo zgolj mrtva črka na papirju, enake možnosti pa zgolj privesek k imenu ministrstva.

Ženske so skozi leta pridobile vrsto pravic, ki so vsakič znova v nevarnosti, da nazadujejo. Ženske še vedno uživajo manj ekonomske, družbene in politične moči, njihov položaj pa se glede na raziskave Evropskega inštituta za enakost spolov celo poslabšuje.

Pristojnim resorjem smo zato poslali poziv za sodelovanje medresorski delovni skupini.

  • Ker je bilo v letu 2022 kar 13 žensk umorjenih s strani njihovih partnerjev, smo k sodelovanju povabili ministrstvo za pravosodje in ministrstvo za notranje zadeve.
  • Ker je 200 tisoč žensk brez izbranega ginekologa, smo k sodelovanju povabili ministrstvo za zdravje.
  • Ker 25-odstotna plačna vrzel na področju zdravstva in socialnega varstva ostaja dejstvo, smo k sodelovanju povabili ministrstvo za javno upravo.
  • Ker je za enake možnosti izjemnega pomena poročanje medijev, smo k sodelovanju povabili ministrstvo za kulturo.
  • Ker se vse začne v vrtcih in šolah, smo k sodelovanju povabili ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.
  • Ker je ključno, kako razporejamo finančna sredstva, smo k sodelovanju povabili ministrstvo za finance.
Za enakopravnost!
Deli.