Za čist zrak in pitno vodo v dolini Soče

Čeprav prebivalci Anhovega, občine Kanal ob Soči in srednje doline Soče že desetletja opozarjajo na svoje zdravstvene in okoljske težave, nekoč povezane s proizvodnjo azbesta, danes pa s povečevanjem emisij sosežiga odpadkov, so bili vedno preslišani.

To poletje ni bilo nič drugače, potem ko je Anhovo doletela še ena okoljska nesreča: onesnaženje pitne vode. Do incidenta je prišlo 24. julija zjutraj, potem ko je zaradi napake pri obratovanju industrijske čistilne naprave družbe Eternit odpadna voda odtekala v vodovodno omrežje. Zaradi onesnaženja vode je bilo resno ogroženo zdravje prebivalcev, za dalj časa pa so ostali tudi brez pitne vode iz vodovoda, ki jim ga zagotavlja gasilska cisterna. Ta dogodek ni prvi, ki opozarja na resnost industrijskega onesnaževanja, ki lahko na občutljivih dinarskokraških tleh prinese še posebej daljnoročne posledice.

Prebivalci Anhovega zahtevajo nov vodovod, neodvisen od industrijskega vodovoda, ki ga upravlja hčerinska družba Salonita Anhovo, saj po dosedanjih izkušnjah ne predstavlja varnega vira pitne vode niti ne obvešča transparentno okoliških prebivalcev o stanju in morebitnih zapletih. S tem želijo krajani le izpolnitev ustavne pravice do pitne vode: da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti, na način, ki je neprofiten in brez posrednikov.

Ni pošteno do prebivalcev ob Soči, na čigar hrbtih se je desetletja gradila gospodarska rast, zdaj pa država ne poskrbi za sanacijo Anhovega, Kanala in srednje soške doline – povsem enako kot so samim sebi prepuščeni zasavski revirji, celjska kotlina, mežiška kotlina in mnogi drugi konci Slovenije.

Zato se v Levici pridružujemo zahtevam tamkajšnjih prebivalcev – ne samo za čist zrak, ampak tudi za čisto pitno vodo v dolini Soče!

Deli.