Vsi, ki se borijo proti covidu-19, si zaslužijo dodatek za delo in nadomestilo v primeru okužbe

V Levici pozivamo Vlado RS, da nemudoma odpravi diskriminacijo in ponižujočo obravnavo delavcev in delavk, ki se borijo proti novemu koronavirusu. Zahtevamo, da vlada odpravi diskriminacijo delavcev, ki delo opravljajo preko zasebnih izvajalcev, ki jih najema država oziroma njene institucije, bolnišnice, domovi za starejše, drugi javni zavodi, zavodi s koncesijo, ustanove ali občine, in jim prizna popolnoma enake dodatke za delo v rizičnih razmerah, kot jih prejemajo zaposleni v javnem sektorju. Prav tako zahtevamo, da nemudoma zagotovi, da bodo delavci in delavke, ki delajo v okoljih, kjer jim pripada dodatek za rizično delo, v primeru okužbe na delovnem mestu prejeli 100-odstotno nadomestilo plače.

V zadnjem tednu so nas pretresle novice, da nekateri delavci, ki so se se z novim koronavirusom okužili na delovnem mestu, ne prejemajo polnega nadomestila plače oziroma se pri uveljavljanju te pravice soočajo s težavami in birokratskimi zapleti. 100-odstotnega nadomestila za primer okužbe niso prejeli niti delavci, zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu, navkljub temu da so delali v okoljih, kjer je novi koronavirus prisoten, denimo na t. I. covid oddelkih. Zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu, delavci v bolnišnicah na covid oddelkih, negovalno in zdravstveno osebje v domovih starejših občanov, delavci v laboratorijih, pravzaprav vsi, ki delajo v okoljih, kjer je virus prisoten med varovanci, bolniki in zaposlenimi ter tveganje za okužbo veliko, si v primeru okužbe zaslužijo polno nadomestilo, če se okužijo pri svojem delu, ki ga opravljajo za dobrobit nas vseh.

S podobnim ponižanjem se soočajo tudi nekateri delavci v zasebnem sektorju, ki delo de facto opravljajo v javnem sektorju, a preko zasebnega izvajalca. Na slab položaj teh delavcev ter na negativne posledice tako imenovanega “outsorcanja” smo v Levici že večkrat opozarjali. Na podlagi izkušenj v praksi in ponavljajočih se novic o izkoriščanju delavcev pri zasebnih izvajalcih se je pokazalo, da “outsourcani” delavci delajo v slabših pogojih, imajo manj pravic, bolj so izpostavljeni kršitvam delovnega časa in kršitvam glede plačila za delo, omejeno pa je tudi njihovo sindikalno organiziranje. Te nepravičnosti pa se v času epidemije ter posebno na deloviščih, ki so povezana z obravnavo covid bolnikov, še stopnjujejo. Outsorcani delavci delajo v istih stavbah in v popolnoma enakih okoliščinah kot njihovi sodelavci iz javnega sektorja ali pa opravljajo nevarno delo, ki je nujno za delovanje javnih institucij. Tak primer so denimo čistilke in čistilci, ki v bolnišnicah ali drugih zavodih delo opravljajo na najbolj izpostavljenih in nevarnih območjih – denimo v splošni bolnišnici Jesenice, kjer čistilke na covid oddelkih v zaščitni opremi čistijo tudi 12 ur dnevno in so neprestano izpostavljene nevarnosti okužbe. Poleg nevarnosti okužbe in njenega prenosa v domače okolje, se delavke in delavci soočajo z enako težaškim delom kot osebje, zaposleno v javnem sektorju – med delom ne morejo uporabljati toaletnih prostorov ali narediti požirka vode. A za to niso dodatno plačane, saj jim dodatki, ki pripadajo zaposlenim v javnem sektorju, ne pripadajo. V podobnem položaju so delavci v čistilnicah in pralnicah, ki za bolnišnice in socialnovarstvene zavode izvajajo naloge pranja perila. Čistilnice in pralnice prejmejo na tone umazanega in s covidom kontaminiranega perila. Zaposleni v teh pralnicah, predvsem tisti v nečistih delih, so močno izpostavljeni okužbam, a so to izpostavljenost ne prejmejo nikakršnega dodatka.

V Levici še vedno vztrajamo, da je treba odpraviti “outsourcanje” v javnem sektorju in delavce, ki so potrebni za izvajanje nalog v javnem sektorju neposredno zaposliti. Nesprejemljivo je, da vlada v šestih poskusih sprejemanja zakonodaje na področju obravnave delavcev, ki so ključni za premagovanja epidemije ni uspela teh anomalij odpraviti in delavcem nameniti pravične obravnave in plačila za delo.

Deli.