Za začasno odpravo zahteve po soglasju vlade pri razpisu za vpis na fakultete

V Levici predlagamo, da se zaradi epidemije začasno odpravi zahteva po soglasju vlade pri postopkih vpisa v visokošolske zavode v letu 2021/22. Podobna poenostavitev je bila uveljavljena že lansko leto, trenutne razmere pa so v resnici še težje od lanskoletnih. Zato je nujno, da se zahteva po soglasju vlade tudi letos umakne in da se visokošolskim zavodom omogoči, da v skladu s svojimi zmožnostmi sami odločajo o razpisanih vpisnih mestih.

Področje visokega šolstva je s tržnimi reformami v preteklosti devastirala in destabilizirala prav politika Janeza Janše, ki se je očitno zdaj namenila dokončati svoje delo. Tudi v preteklosti so vlade Janeza Janše zmanjševala vpisna mesta na javnih družboslovnih programih in favorizirale zasebne izvajalce. Namesto avtonomije univerze ter svobode raziskovanja in izražanja nam Janez Janša vsiljuje produktivistično ideologijo, kjer bo on in samo on odločal o tem, kaj je produktivno in kaj ne, kaj ima »dodano vrednost« in kaj ne. Janez Janša s svojimi odločitvami in potezami zahteva visoko šolstvo, ki bo služilo potrebam trga dela, torej kapitala, in prav ničemur drugemu. Avtonomija univerze pa pomeni – prav nasprotno -, da ima nekdo vso svobodo in pravico, da sodi o odločitvah politike in da za to ni kaznovan in preganjan. 

Z amandmajema k PKP8 v Levici sledimo predlogom Dijaške organizacije Slovenije, Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Študentske organizacije Slovenije, Univerz na Primorskem, v Ljubljani in Mariboru, Visokošolskega sindikata Slovenije in Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Predlog ne predvideva porabe dodatnih proračunskih sredstev, temveč zgolj omoča  visokošolskim zavodom, da v primeru povečanega interesa za vpis v določen študijski program lahko povečajo število vpisnih mest, če jim njihove zmogljivosti le-to omogočajo. Amandma smo pred vlaganjem ponudili v sopodpis poslanskim skupinam LMŠ, SD in SAB, ki so ga tudi sopodpisali.

Deli.