Vladna koalicija s podporo SD odpira vrata politizaciji vojske in ruši sistem plač v javnem sektorju

Vladna koalicija je s podporo Socialnih demokratov na Odboru za obrambo izglasovala novelo Zakona o obrambi, ki eksplicitno dovoljuje novačenje članov političnih strank  v rezervne sestavo Slovenske vojske. Vlada Janeza Janše je to spremembo predlagala na skrivaj, na kar je prva opozorila Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, ki je v svojem mnenju zapisala: »Predlagani člen v sedmem stavku brez obrazložitve uvaja novost, da za pripadnike rezervne sestave med opravljanjem vojaške službe v miru ne velja prepoved članstva v politični stranki.« Sprememba ni bila v predlogu zakona obrazložena niti argumentirana z eno samo besedo.

V Levici smo k obravnavi zakona vložili amandma in predlagali črtanje sporne določbe. Minister Tonin je na odboru pojasnil, da so rezervisti že sedaj lahko člani političnih strank, ker članstva v političnih strankah Ministrstvo za obrambo tako ali tako ne preverja. Vlada torej poskuša  legalizirati obstoječe prakse nepreverjanja članstva v političnih strankah za rezerviste, ki jih izvaja brez zakonske podlage. Amandma Levice, s katerim bi to preprečili, so podprli zgolj poslanci Levice, Liste Marjana Šarca in Stranke Alenke Bratušek.

Zadostne podpore niso dobili niti amandmaji Levice, s katerimi bi uredili status vojakov po 45. letu na nediskriminatoren način. Trenutna ureditev je namreč diskriminatorna na več ravneh. Uvedena je bila leta 1994 in že takrat je bila nepravična do vojakov, ki so pogodbe sklenili pred uvedbo te omejitve. Vse od takrat imamo v vojski dve kasti vojakov: zaposlene za nedoločen čas do upokojitve in tiste, ki ostanejo brez službe pri dopolnjenem 45. letu. Za častnike takšna omejitev ni bila nikoli uvedena, medtem ko je bila za podčastnike sprva omejitev na 55 let, a je bila leta 2002 ukinjena. Danes tako vojak, ki opravlja enako fizično zahtevne naloge kot podčastnik, s katerim sedita v istem oklepniku, pri 45. letu ostane brez službe, podčastnik pa ne. Zato smo z amandmaji v Levici predlagali, da se ta nesmislena starostna omejitev odpravi. Pri tem smo predvideli še možnosti prekvalifikacij in dodatnega izobraževanja za vojake in ohranitev trenutnega sistema poklicnih pokojnin, po katerem se lahko zaposleni v vojski poklicno upokojijo veliko prej.

Namesto da bi podprli amandma Levice in ukinili nesmiselno omejitev ter s tem v prihodnjih petih letih prihranili 549 vojakom, da ostanejo brez službe in poklica, za katerega so se odločili, je vladajoča koalicija s podporo Socialnih demokratov uvedla nove dimenzije diskriminacije. Zakon sedaj predvideva, da bo lahko minister naredil seznam »deficitarnih« formacijskih dolžnosti, kjer bodo nekateri vojaki obdržali službo tudi po 45. letu, medtem ko bodo njihovi kolegi pri 45 ostali brez vojaške službe.

Slednjim bo sicer omogočeno, da bodo lahko prišli do služb drugje v državni upravi, a na način, ki bo ustvaril nove neenakosti in diskriminacije. Do služb bodo prišli brez razpisov, v nasprotju s sistemom plač v javnem sektorju pa bodo pri tem obdržali vse plačne razrede, če delovno mesto, ki ga bodo zasedli, ne omogoča tako visoke plače, pa jim bo MORS še doplačeval razliko do prejšnje plače. To pomeni, da bosta dva delavca za popolnoma enako delo prejemala različno plačilo. S tem se tudi po mnenju Zakonodajno-pravne službe odstopa od temeljnih določb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ruši sistem vzpostavljen z Zakonom o javnih uslužbencih in krši načelo enakosti po 14. členu Ustave.

Levica je z amandmaji poskušala ohraniti politično nevtralnost Slovenske vojske, vsem zaposlenim v vojski pa omogočiti enake pravice ter delavske pravice vojakov izenačiti s pravicami njihovih nadrejenih, podčastnikov in častnikov. V naših prizadevanjih bomo nadaljevali tudi na seji Državnega zbora, na kateri za sprejem zakon potrebuje dvotretjinsko večino.

Deli.