Vladna koalicija raje ščiti kapitalske interese kot delavske predstavnike pred nezakonitim odpuščanjem

Vse več delodajalcev izrablja nepopolno zakonodajo in delavske predstavnike, ki se borijo za izboljšavo delovnih pogojev v podjetjih ali pa opozarjajo na nepravilnosti, nezakonito odpušča. Zato smo v Levici v sodelovanju s predstavniki delavcev in sindikati predlagali mehanizem za dejansko zaščito sindikalnih in delavskih zaupnikov ter članov sveta delavcev pred povračilnimi ukrepi delodajalcev. Konkretno smo predlagali, naj o utemeljenosti odpovedi pogodb o zaposlitvi delavskim predstavnikov odloča delovno sodišče, tako kot je to urejeno v nekaterih drugih državah, in na način, kot zapoveduje konvencija Mednarodne organizacije dela št. 135, katere podpisnica je tudi Slovenija. Kljub temu, da zakon na današnjem odboru za pravosodje ni dobili podpore, se v Levici ne bomo ustavili. Delavske in sindikalne predstavnike je treba zaščititi pred povračilnimi ukrepi delodajalcem in jim zagotoviti, da lahko opravljajo svoje poslanstvo in ščitijo interes in pravice vseh delavcev. Zato že zdaj napovedujemo, da bomo vlagali nove predloge zakonov, ki bodo sindikalne zaupnike in člane svetov delavcev tudi v praksi zaščitili pred napadi kapitala. 

Odbor državnega zbora za delo je danes razpravljal in odločal o predlogu Levice, ki izboljšuje zaščito delavskih predstavnikov pred povračilnimi ukrepi delodajalcev. Z zakonom smo predlagali, da se odpoved pogodbe o zaposlitvi predstavniku delavcev ne more izvršiti, preden sodišče ne ugotovi, ali je bil odpuščen zakonito ali ne. Kapital se namreč na moteče aktivnosti delavskih predstavnikov za izboljšanje delovnih pogojev praviloma odzove sovražno. Zaradi vzpostavitve nadzora nad zaposlenimi in zavarovanja dobičkov hočejo vodstva podjetij zadušiti konflikte v kali, to pa najenostavneje storijo tako, da onemogočijo ali odstranijo najbolj aktivne delavce. Pri tem nikakor ne gre za osamele primere, temveč za vse bolj razširjeno prakso vodstev podjetji, ki se zavedajo, da je predstavnike delavcev moč ustrahovati z grožnjo izgube zaposlitve. Zaradi pomanjkljivega varstva se povračilnih ukrepov poslužuje vse več delodajalcev.

V praksi se povračilni ukrepi največkrat kažejo kot discipliniranje in odpuščanje na podlagi domnevnih kršitev pogodbe o zaposlitvi. Za odpoved pogodbe namreč zadošča, da vodstvo podjetja zatrdi kršitev, tudi če ta ni dokazana ali pa ni posledica delavčeve krivde. Odpoved pogodbe o zaposlitvi se izvrši tudi v primeru, ko je s strani odpuščenega vložena tožba, torej še pred pravnomočno odločitvijo delovnega sodišča o tem, ali je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi zakonita ali ne.

Posledica tega je velika količina primerov, ko so predstavniki delavcev odpuščeni, kasneje pa so na sodišču dokazali, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita. Čeprav se takšen delavec po uspešno dobljeni bitki lahko vrne na delo, delodajalcu pa je naloženo povračilo plač in morebitna kazen, je delodajalec z nezakonitim odpuščanjem dosegel svoj namen, to je onemogočanje delavskega in sindikalnega organiziranja v podjetju.

Praksa kaže, da se delodajalci povračilnih ukrepov poslužujejo tudi, če predvidevajo, da bodo izgubili tožbo na sodišču. Nevtraliziranje organiziranega delavstva je namreč zanje pogosto vredno več od stroškov postopka in odškodnin. Škoda v tem primeru ni storjena le delavcu osebno, ki se pogosto znajde v socialni in materialni stiski in je oškodovan karierno, ampak se škoda povzroča tudi delavskim predstavništvom in preko tega vsem zaposlenim.

Zato v Levici opozarjamo, da gre pri obračunavanju s predstavniki delavcev za sistemski problem, ki počasi a vztrajno krha sindikalno delo in delavsko soupravljanje v podjetjih, s tem pa tudi določila slovenske Ustave in Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Ob tem izpostavljamo, da je varstvo pred povračilnimi ukrepi nujni in temeljni pogoj za delovanje delavskih predstavništev v podjetjih in za učinkovito sindikalno delo.

A vladajoča koalicija se je postavila na stran kapitala in zaščitila delodajalce, ki se zoper organizirano delavstvo borijo z nezakonitim odpuščanjem. Koalicija ni sprejela niti predlaganega sklepa, naj ustrezno rešitev za varstvo delavskih predstavnikov poišče in predlaga vlada. Zato v Levici napovedujemo, da bomo v naslednjih mesecih oblikovali nove predloge za zaščito delavskih predstavnikov in s tem za nemoteno delavsko organiziranje v podjetjih.

Deli.