Vlada vztraja pri antisocialnih ukrepih brez jasnega vpogleda v socialne stiske ljudi

Kljub številnim pozivom strokovne javnosti, nevladnih organizacij in nasprotovanju Levice vlada in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vztrajata pri ukinitvi dodatka za delovno aktivnost. Ukinitev bo po navedbah same vlade prizadela 23 tisoč upravičencev, mnogim se bo socialna pomoč bistveno znižala, številni pa jo bodo izgubili. Ukrep bo najbolj prizadel revne zaposlene z nizkimi plačami in njihove družine, ki se jim bo socialna pomoč znižala tudi za 200 evrov.

Sprejetje tega antisocialnega ukrepa smo na zadnji seji preprečili. Levica je prepričala večino članov odbora iz opozicije in koalicije, da ministrstvo zavaja in skriva, koga in v kakšni meri bo ta ukrep prizadel, s sprejemom sklepa pa pristojno ministrstvo obvezala, da predloži natančno analizo socialnih posledic tega ukrepa in poslancem posreduje strukturo prejemnikov dodatka. Ker tega niso storili, smo danes vložili zahtevo za umik novele zakona z dnevnega reda jutrišnje seje odbora, na kateri je predvideno nadaljevanje obravnave predloga Vlade RS za izločitev dodatka za delovno aktivnost. V Levici bomo naredili vse, da do sprejetja tega antisocialnega in nepravičnega ukrepa ne bo prišlo.

Dr. Matej T. Vatovec: “Ministrstvo je v zadnjih dveh mesecih s sistematičnim skrivanjem resničnih podatkov in lažmi tlakovalo pot za še en ukrep, s katerim bi vlada varčevala na najšibkejših. Gre za protisocialni ukrep, ki bo prizadel predvsem revne zaposlene, matere samohranilke in družine z enim zaposlenim staršem. V Levici tega ne bomo dopustili, naredili bomo vse, da zaščitimo najranljivejše; in upamo, da bodo vsaj nekateri koalicijski poslanci in poslanci opozicije pokazali več socialnega čuta, kot ga premore vlada Marjana Šarca.”

Ukinitvi dodatka za aktivnost civilna družba, stroka in Levica nasprotujejo od začetka 

Na nepravično ukinitev dodatka za delovno aktivnost, ki bo imela konkretne posledice na življenja ljudi, smo v Levici skupaj s civilno družbo in nevladnimi organizacijami ter stroko opozorili ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost in vlado že ob njihovem oblikovanju. Na vlado smo naslovili tudi poslansko pobudo in zahtevali umik tega ukrepa iz zakonodajnega postopka. Predlagali smo tudi amandmaje, s katerimi se črta krivičen ukrep vlade, ki dodatno siromaši že tako najbolj ogrožene in prispeva k povečevanju prepada med bogatimi in revnimi v Sloveniji. A v vladi in na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti še naprej ostajajo gluhi za naše pozive in opozorila zaradi 16 milijonov evrov, ki jih bodo privarčevali na račun 23.000 ljudi, od tega 9869 otrok.

Kljub sprejetim sklepom vlada skriva resnične podatke 

Na odboru državnega zbora za delo, ki je 11. septembra 2019 obravnaval vladni predlog ukinitve dodatka za delovno aktivnost, smo v Levici uspeli doseči preložitev obravnave. Prepričali smo večino članov odbora iz opozicije in koalicije, da ministrstvo zavaja in skriva, koga in v kakšni meri bo ta ukrep prizadel. Odbor je tako sklenil, 1) da mora vlada pred nadaljnjo obravnavo predložiti analize, ki dokazujejo domnevne “socialne goljufije”, ter 2) predstaviti natančne podatke o prejemnikih dodatka za delovno aktivnost (koliko članske družine so to, kako visoke plače prejemajo zaposleni v teh družinah, koliko bodo te družine izgubile), da bodo poslanci koalicije točno vedeli, komu bodo s podporo temu zakonu znižali socialno pomoč.

Vendar do danes, po treh tednih čakanja, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ni niti predložilo ocene učinkov ukinitve dodatka za delovno aktivnost na posamezna gospodinjstva niti ni zagotovilo vpogleda v strukturo prejemnikov dodatka za delovno aktivnost. Prav tako pristojno ministrstvo ni predložilo nikakršnih analiz, ki bi podkrepile v predlogu zakona vsebovane navedbe, da pri dodeljevanju dodatka za delovno aktivnost prihaja do zlorab, kar je eden od argumentov vlade in koalicijskih strank za ukinitev tega dodatka. Ker do danes obljubljenih analiz ministrstvo ni poslalo, je vodja poslanske skupine Levica dr. Matej T. Vatovec vložil zahtevo za umik obravnave Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, s katerim Vlada RS predlaga izločitev dodatka za delovno aktivnost in s tem znižanje denarne socialne pomoči.

Vladni ukrep je v popolnem nasprotju s političnimi zavezami za boj proti revščini

Čeprav so se vladne stranke v koalicijski pogodbi zavezale, da bodo revščino odpravljale in  dodatek na delovno aktivnost celo povečale, zdaj vlada vztraja pri njegovi ukinitvi. Ukinitev bo prizadela predvsem revne družine in gospodinjstva z nizkimi dohodki. V največji meri bo prizadela ravno revne zaposlene, ki delajo več kot 128 ur mesečno. Takšnih prejemnikov dodatka je po vladnih podatkih več kot 5000, otrok in ostalih družinskih članov, ki ta sredstva koristijo, pa je še bistveno več. Ukinitev bo imela katastrofalne posledice za življenja mater samohranilk in enostarševskih družin, v katerih kar vsaka četrta oseba živi pod pragom tveganja revščine. V gospodinjstvih z delno aktivnimi odraslimi člani in vzdrževanimi otroci, torej v gospodinjstvih, kjer bo ta ukrep višino socialne pomoči zmanjšal tudi do 205 evrov, kar 46,3 % oseb živi pod pragom tveganja revščine. Skupaj bo tako socialno pomoč izgubilo ali se bo bistveno znižala 23 tisoč osebam. To tudi glede na dejstvo, da v Sloveniji pod pragom tveganja revščine še vedno živi 268 tisoč oseb, predstavlja izrazito antisocialen ukrep. Zato bomo v Levici naredili vse, kar je v naši moči, da do sprejetja tega nepravičnega in antisocialnega vladnega ukrepa ne pride.

Deli.