Višje preživnine za socialno varnost otrok

Od prvega februarja dalje zaradi rastočih življenjskih stroškov dvigujemo tudi višino preživnin (in nadomestil, ki jih izplačuje preživninski sklad v situacijah, ko izplačevanje preživnin ne poteka ali ni mogoče).

Upravičencem, kjer so bile preživnine dogovorjene do konca januarja 2022 ali prej, se bodo preživnine oz. nadomestila dvignili za 10,3 odstotka, torej v skladu z letno inflacijo. Preživnine, ki so bile določene kasneje od februarja 2022, se bodo povišale različno, odvisno od meseca določitve.
O spremembi preživnin bodo upravičenci kot zavezanci v teh dneh tudi pisno obveščeni.
Na področju preživninske zakonodaje smo septembra lani uvedli tudi poenostavitev postopkov. Neizplačane preživnine namreč predstavljajo problem za ekonomski položaj otrok in oviro pri uveljavljanju drugih pravic, njihova izterjava pa je že tako naporna odločitev, ki jo pogosto spremljajo težavne medosebne okoliščine.

Hkrati gre za kompliciran in zamuden administrativni postopek, ki ga je praktično nemogoče izpeljati brez odvetnika. Zato smo uvedli dodatno možnost, po kateri breme izterjave namesto otroka (ali starša skrbnika) nase prevzame preživninski sklad, ob izpolnitvi preprostega obrazca, ki zahteva zgolj osnovne osebne podatke.

Letak >>

Deli.