Proti pregonu SŠOF iz Križank

“Križanke niso naprodaj!” so v peticiji, ki jo je do danes podpisalo že več kot 6700 ljudi, zapisali učitelji in učiteljice Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (SŠOF) in zahtevali ohranitev šole v prostorih, v katerih domuje več kot 70 let. V Levici smo v sodelovanju s predstavniki šole in sindikata pripravili sklic skupne nujne seje odbora za kulturo in izobraževanje, na kateri bomo zahtevali, da vlada Križank ne proda, da prepreči izselitev ŠSOF in zagotovi pogoje, da šola ostane v Križankah. 

NAMESTO ŠOLE IN ŽIVEGA JAVNEGA PROSTORA GARDEROBE IN SKLADIŠČE

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Mestna občina Ljubljana (MOL) sta podpisali pismo o nameri, ki predvideva, da se mora Srednja šola za oblikovanje in fotografijo do 1. septembra 2022 izseliti iz šolskih prostorov v Križankah, ki so kulturni spomenik državnega pomena, in v katerih se že več kot 70 let izvaja vzgojno-izobraževalna dejavnost. Že Jože Plečnik je ob načrtovanju novejše podobe Križank del prostor namenil umetniški šoli. Šola za umetno obrt se je v prostore nekdanjega samostana vselila leta 1948. Zdaj pa naj bi namesto srednje šole prostore zasedel javni zavod Festival Ljubljana (čigar ustanoviteljica je MOL), ki bo tam izvajal pridobitno in komercialno dejavnost ter javne šolske prostore koristil kot skladišče in garderobo.

MIZŠ v navezi z MOL izvaja nepregledne nepremičninske transakcije, o katerih javnost ni ustrezno informirana. Netransparentni prodaji, prenosu ali menjavi lastništva, ogrožanju šolskega prostora in pedagoškega procesa, mešetarjenju s spomeniki državnega pomena, ki so kulturna dediščina in javno dobro vseh, nasprotujejo tudi zaposleni na šoli in dijaki. Ti so svoje jasno NE trgovanju s prostori šole v Križankah izrekli s peticijo, pod katero se je danes podpisalo že več kot 6700 podpornic in podpornikov.

Violeta Tomić: “Ministrstvo kot nadomestno lokacijo obljublja izgradnjo novega šolskega objekta ob Roški cesti v Ljubljani, a enake obljube šola posluša že skoraj 30 let. Izgradnja novih prostorov v dveh letih do izselitve izselitev Srednje šole za oblikovanje in fotografijo iz Križank, je praktično nemogoča. Kar šola potrebuje, dijaki in učitelji pa zahtevajo, je ohranitev delovanja šole v Križankah, sredstva za obnovo in novi dodatni prostori.”

KOMERCIALNA DEJAVNOST PRED ZNANJEM IN KULTURNO DEDIŠČINO

Gentrifikacija slovenske prestolnice je v zadnjem času dobila ekstremne razsežnosti, center glavnega mesta ne more in ne sme biti namenjen zgolj tržišču, trgovanju, zabavi in turizmu. Interes kapitala ne more in ne sme biti postavljen pred kulturo in kulturno dediščino mesta, pred javni interes in javno dobrobit skupnosti, lokalne in širše skupnosti, vseh prebivalk in prebivalcev.

Zapiranje javnega prostora in zapiranje stavb in območij v samem mestnem središču za javno rabo in v javno dobro, je v veliko škodo mestotvornih vsebin, ki škoduje razvoju in kulturni identiteti. Zagotavljanje najširše dostopnosti do kulturne dediščine je eden izmed temeljnih ciljev nacionalne in evropske kulturne politike.

Violeta Tomić: “V Levici obsojamo poizkuse izgona vzgojno-izobraževalnih vsebin iz območja Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Križankah, z namero izvajanja komercialne in pridobitne dejavnosti pod okriljem Festivala Ljubljana in MOL. Odločno nasprotujemo porazni praksi slabega ravnanja države z neprecenljivo kulturno dediščino ter mešetarjenju s šolskimi objekti in ogrožanju vzgojno-izobraževalnega procesa, v škodo mladim generacijam in širšo družbeno škodo.”

PROTI ŠKODLJIVIM ODLOČITVAM MIZŠ IN MOL

Ker je odločitev MOL in MIZŠ  škodljiva in v popolnem nasprotju z javnim interesom in javnim dobrim v Levici v dogovoru s predstavniki šole in sindikata sklicujemo skupno nujno sejo odborov za kulturo in izobraževanje in predlagamo, naj:

1. MIZŠ nemudoma prekliče prodajo oziroma prenos lastninske pravice zaščitenega kulturnega spomenika državnega pomena vpisanega v register kulturne dediščine RS Križanke, ter tako prepreči izselitev Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana iz Križank in zagotovi nadaljevanje izvajanja javne izobraževalne dejavnosti v Križankah.

2. Vlada RS zagotovi varovanje kulturne dediščine v javno korist ter ne sprejme sklepa o odtujitvi kulturnega spomenika državnega pomena Križanke.

3. MIZŠ problem prostorske stiske Srednje šole za oblikovanje in fotografijo razreši z gradnjo novih dodatnih prostorov v urbanem kulturnem okolju, obstoječi objekt v Križankah pa ohrani kot vitalno in zgodovinsko obeleženo jedro šole.

4. Vlada RS in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije urgentno zagotovita sredstva za obnovo kulturnega spomenika Križanke ter preprečita propadanje kulturne dediščine in skupne kulturno-zgodovinske zapuščine.

Deli.