Odziv na očitke Violeti Tomić o neprimernem vodenju seje o RTV Slovenija

Spoštovani,

v zvezi s protestom in obtožbami zoper poslanko Violeto Tomić, predsedujočo parlamentarnemu Odboru za kulturo, glede vodenja seje odbora dne 15. julija 2020, ki sta jih na vas, kot predsednika Državnega zbora naslovili poslanski skupini SDS in NSi – spodaj podpisane vodje poslanskih skupin Levica, LMŠ, SD in SAB želimo pojasniti, da obsojamo neupravičene in žaljive obtožbe ter izražamo vso podporo poslanki in predsedujoči Odboru za kulturo Violeti Tomić. Kot predsednika Državnega zbora vas pozivamo, da v skladu s preudarno in pravično presojo preučite vse okoliščine in ugotovite dejansko stanje, upoštevajoč naš pisni odziv, kot neposrednih deležnikov, v čigar interesu je etika delovanja, medsebojno spoštovanje poslank in poslancev ter ugled Državnega zbora.

Predsednici Odbora za kulturo se očita kršitev 51. člena Poslovnika državnega zbora, češ da ni omogočila vsem vabljenim predstavnikom zainteresirane javnosti do besede. Vlagatelji protesta navajajo, da je na seji »več poslanskih skupin s postopkovnimi predlogi predlagalo, da se o predlogu vabljenih na sejo s strani poslanske skupine SDS glasuje«; navedba je netočna, saj sta od 9 poslanskih skupin ter predstavnika narodnih manjšin, postopkovne predloge za glasovanje vlagali le dve – SDS in NSi. S postopkovnimi predolgi so hoteli onemogočiti razpravo in izsiliti, da se tako pomemben zakon sprejme tako rekoč brez razprave, v petih dnevih. Tudi minister Vasko Simoniti si je privoščil nedopusten incident, ko je predstavitev zakona pogojeval z vabilom na sejo g. Požarja in g. Tomašiča, zato smo ga poslanci opozicije morali večkrat resno spomniti, kaj je njegova dolžnost.

Predsednica se je v skladu z dogovorom sklicateljev odločila, da teh dveh gospodov ne vabi na sejo, torej ne drži, da besede niso dobili vsi vabljeni. Celo več, g. Tomašič se je obnašal korektno in je tudi dobil besedo, ko so svoje predstavitve končali vsi vabljeni.

Avtonomna odločitev predsednice Odbora za kulturo je bila, pri čemer smo se sklicatelji seje prav tako strinjali, da se predlaganih ne vabi, kajti nimajo nikakršne strokovne ali druge povezave z javnim zavodom RTV SLO in jih tematika seje v ničemer ne zadeva, niti ne morejo izkazati interesa. Poleg tega pa še vedno upoštevamo navodilo predsednika DZ, da zaradi pandemije vabimo na seje le enega člana vsake organizacije, torej le tiste, ki so za razpravo nujni.

Odločitev predsednice Violete Tomić, da predloga za glasovanje glede prisotne javnosti ne odobri, v ničemer ne krši Poslovnika in je v skladu z obstoječo parlamentarno prakso. To je predsednica Tomićeva tudi jasno argumentirala na sami seji: »v skladu s Poslovnikom, 51. člen, ki v drugi točki navaja: na sejo delovnega telesa se lahko, poudarjam lahko, k obravnavi posameznih točk dnevnega reda povabijo predstavniki institucij, katerih delo je neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj. Tako sem presodila, da direktor Nove24 ni tisti, katerega delo je neposredno povezano z javno RTV in z njegovo problematiko in ravno tako ne Bojan Požar.« (magnetogram seje, 15. – 16. julij 2020)

Nadalje so predsednici očitali tudi neprimerne izjave Domna Saviča na Twitterju, ki pa nimajo prav nikakršne povezave s poslanko Tomićevo, niti s samo sejo odbora. Vlagatelji protesta dalje navajajo, da »poslanka Violeta Tomić Odbor za kulturo vodi zelo pristransko in nedostojno«, njen odnos do poslancev in ostalih naj bi bil »neprimeren in v nasprotju z etičnim kodeksom poslancev«. Žal nekateri očitno namerno ne ločijo med vodenjem seje predsednice in razpravo poslanke kot razpravljavke.

Še zlasti želimo opozoriti, da so s postopkovnimi predlogi članice Odbora za kulturo iz vrst SDS in NSi vseskozi ovirale sejo, zavlačevale ter skušale minirati vodenje in sam potek seje, ki je trajala celih 11 ur in se je zavlekla čez polnoč. Predsednica je navkljub temu vestno, korektno in profesionalno vodila sejo, se trudila držati disciplino, kulturni nivo razprave ter skladnost izvedbe seje s Poslovnikom državnega zbora, ter sejo uspešno privedla do konca.

Nedvomno so ji pri tem v pomoč tudi dolgoletne izkušnje dela v Državnem zboru. Iz magnetograma je tudi razvidno, da pritožniki uporabljajo dvojna merila in namerno pozabijo omeniti žaljive in ponižujoče opazke, ki so iz njihovih ust letele na ostale člane in članice odbora.

Zato nas še toliko bolj preseneča pavšalna obtožba, da »do kršitev poslovnika in neprimernega vodenja sej Odbora za kulturo prihaja ob vsakokratnem sklicu«, zaradi česar vas pozivajo, da ukrepate in predlagajo, da naj vodenje Odbora za kulturo prevzame nekdo drug. Ta predlog je nezaslišan in protipraven.

Kakor priča magnetogram 22. nujne seje Odbora za kulturo, pritožniki nimajo nobene otipljive osnove, niti argumentov za svoje zahteve, temveč ostajajo na ravni podtikanja in klevetanja. Videti je, da gre, prej ko ne, za naprej načrtovano strategijo blokiranja vsebin, ki niso povšeči vladajoči koaliciji in poskus blatenja ugleda predsednice Odbora za kulturo, kar spodaj podpisani obsojamo kot nedemokratično in neetično ravnanje in popolnoma v nasprotju z Etičnim kodeksom, ki ste ga, spoštovani predsednik DZ lastnoročno podpisali in ga podarili nam, poslancem.

Deli.