Valuk – novi stari oklepniki za NATO pakt

Ministrstvo za obrambo namerava kupiti nove oklepnike Valuk, za katere je v preteklosti ugotovilo, da so premajhni za potrebe SV in s prenizko balistično zaščito. To se je potrdilo danes na seji Odbora za obrambo tekom obravnave predlogov proračuna za leti 2020 in 2021. Na Ministrstvu za obrambo skrivajo podatke tako o številu vozil, ki jih nameravajo kupiti kot tudi njihovo ceno. In to kljub temu, da sta se MORS in SV že pred več kot 10 leti odločila zamenjati Valuke z večjimi osemkolesniki, in kljub temu, da so ravno letos pripravili novo taktično študijo za nakup osemkolesnikov, na kateri bo temeljila investicijska dokumentacija.

»Pričelo se bo s postopki za dokup vozil 6×6«

Namera o nakupu vozil 6×6 Valuk je v predlogu proračuna dobro skrita. Omenjena je zgolj v enem stavku v 57-stranski obrazložitivi posebnega dela proračuna, ki se tiče izdatkov za MORS. Do danes nihče od predstavnikov vlade ali Slovenske vojske o tem ni omenil niti besede, prav tako bi bil predvideni nakup omenjen v današnjih uvodnih predstavitvah MORS in SV na odboru za obrambo.

Matej T. Vatovec: ”Očitno je zgolj proračun za obrambo odporen na ohlajanje gospodarstva. Najprej državni sekretar Črnčec s tvitom ob blejskem forumu zagotovi, da bo v proračunu več denarja za NATO, nato minister Erjavec na vrhu NATA to obljubo še okrepi, istočasno pa vlada Marjana Šarca varčuje na najšibkejših, revnih zaposlenih in daje odpustke najpremožnejšim. To je nedopustna in zgrešena “razvojna” politika.”

Poslanca Levice, dr. Mateja T. Vatovca je zanimalo, za katere 6×6 oklepnike gre. Izkazalo se je, da gre za vozila Valuk, ki jih bodo kupili od nekdanjega avstrijskega Styer-ja, sedaj v lasti ameriške korporacije General Dynamics. Valuk je licenčna verzija Styerjevega Pandurja in General Dynamics je edino podjetje na svetu, ki ta vozila še izdeluje. Koliko vozil in kolikšna bo njihova cena, predstavniki MORS in SV, kljub večkrat ponovljenemu vprašanju, niso hoteli razkriti. Prav tako najprej niso hoteli razkriti, iz  katere proračunske postavke se bo nakup plačal. Po vztrajnem spraševanju se je izkazalo, da iz »glavne opreme«.

To je zanimivo iz dveh razlogov. Kot prvo je načelnica generalštaba SV v eni od predhodnih obrazložitev razlagala, kaj vse se bo kupovalo iz te postavke, a oklepnikov Valuk 6×6 ni omenila. Na koncu seje se je po usklajevanju MORS in SV izkazalo, da bo šel denar iz te postavke. Za koliko, se ne ve.

Nato pa zato, ker se je iz podobne postavke sprva kupovalo tudi oklepnike 4×4 Oshkosh, prav tako od ameriške korporacije in na podobno netransparenten način. Namera o nakupu v javnosti nikoli ni bila predstavljena in prav tako je bil nakup v rebalansu proračuna za leto 2018 omenjen zgolj v stavku: »Izvedli bomo investicijo v LKOV 4×4 in 8×8.«

Smiselnost nabave

Oklepniki Valuk 6×6 so bili kupljeni na sumljiv način v še eni orožarski korupcijski aferi, katero je v preteklosti že preiskovala ena od parlamentarnih preiskovalnih komisij. Zelo kmalu po nakupu oklepnikov so na MORS in v SV ugotovili, da imajo za njihove potrebe prenizko balistično zaščito in da so premajhni, ker ne morejo spraviti enega oddelka v eno vozilo. Zato so se odločili za nakup večjih, težjih in dražjih Patrij, katerih nakup je končal še bolj neslavno kot nakup Valukov. Zaradi tega so se odločili kupovati še dražje Boxerje, katerih nakup smo v Levici uspešno zaustavili pred dobrim letom. Zdaj sta MORS in SV pripravila novo taktično študijo, na podlagi katere pripravljajo nov nakup osemkolesnikov.

Slovenska vojska trenutno na operacijah v tujini Valuke uporablja le v Latviji, kjer z njimi »odvrača« napad Ruske federacije na NATO pakt. Ali je smiselno nadomeščati iztrošene oklepnike v mirnodobnem stanju, ko se hkrati načrtuje še nabava novih, večjih, težjih in dražjih oklepnikov, s katerimi bi te prve nadomestili, je seveda retorično vprašanje. O tem, da je posel več kot sumljiv, govori tudi dejstvo, da Erjavec noče povedati niti, koliko jih bo kupil niti koliko jih bo (pre)plačal. Vemo samo, da jih bo kupil od Američanov (tako kot Oshkoshe), da za njih nima posebne proračunske postavke (tako kot za Oshkoshe) in da je hotel nakup skrivati do zadnjega in ga potem opravičevati na podlagi enega stavka v gori proračunskih dokumentov. 

Deli.