Levica predlaga pravičnejšo izredno uskladitev pokojnin in popravo krivic pokojninskega zakona

Za pravičnejšo izredno uskladitev pokojnin 

V Levici predlagamo amandma k ukrepom na področju plač v javnem sektorju in uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021-A), ki bi zagotovil pravičnejšo uskladitev pokojnin od trenutno načrtovane. Z amandmajem predlagamo, da se upokojencem vrne tisto, kar jim je bilo odvzeto v letih 2010-2017. Zaradi nezadostnega usklajevanja v letih 2010-2017 so pokojnine prenizke za 5,7%. Zato predlagamo, da se pokojnine v letih 2020 in 2021 postopoma uskladijo za 5,7% (za 2,85% v letu 2020 in za dodatnih 2,85% v letu 2021). 

V nasprotju s predlogom Državnega sveta v Levici predlagamo, da se uskladitev za vse upokojence izvede v odstotku od povprečne bruto starostne pokojnine za obdobje januar – december preteklega leta. S tem zagotavljamo, da vsi upokojenci dobijo enak absolutni znesek, in odpravljamo nepravičnost predloga Državnega sveta, po katerem bi se uskladitev za vsakega upokojenca izvedla od višine njegove lastne pokojnine: tako bi največ dobili najbogatejši upokojenci, najmanj pa najbolj revni. 

Naš predlog ni le bolj pravičen, temveč vsem upokojencem dejansko zagotavlja višje pokojnine, medtem ko so po predlogu Državnega sveta dvigi pokojnin odvisni od zadostne gospodarske rasti v letu 2019.

Plačevanje prispevkov naj se šteje v pokojninsko dobo brez dokupa

Ko se je leta 2012 spremenila pokojninska zakonodaja, je prišlo do oškodovanja tistih brezposelnih delavcev, ki so si po poteku nadomestila za brezposelnost sami plačevali prispevke za pokojninsko zavarovanje. Nikomer izmed pristojnih namreč ni padlo na pamet, da bi oškodovane obvestili, da se po odločitvi druge Janševe vlade čas plačevanja prispevkov ne šteje več v pokojninsko dobo brez dokupa. Zato so jih zaman plačevali še naprej, misleč da se s tem približujejo upokojitveni starosti. Od aktivnih zavarovancev, ki so bili po 1.1.2013 še naprej vključeni v prostovoljno zavarovanje, jih je danes v zavarovanju še nekaj več kot 4000. Približno 2000 jih sploh ni več vključenih v zavarovanje, okoli 3000 pa je že upokojenih.

V Levici predlagamo amandma k pokojninski noveli, ki je te dni v parlamentarni obravnavi: oškodovanim naj se za nazaj prizna čas plačevanja prispevkov kot pokojninska doba, brez dokupa po ZPIZ-2 tudi po 1.1.2013, a zgolj do prve prekinitve. Ljudje, ki so se vključili v zavarovanje pred uveljavitvijo ZPIZ-2, niso bili obveščeni o tem, da si s plačevanjem prispevkov ne bodo (več) podaljšali pokojninske dobe. Ko so se vključili v zavarovanje, so namreč upravičeno pričakovali, da se jim bo zavarovalna doba upoštevala pri pokojninski dobi in s tem pri upokojitveni starosti. Zato so bili v slabšem položaju, kot če bi se v zavarovanje vključili po uveljavitvi novega zakona, saj bi jih v tem primeru uradniki seznanili, da se obdobje prostovoljne vključitve ne všteva več v pokojninsko dobo. Predlog je kot primerno rešitev podprlo tudi vodstvo ZPIZ.

Z amandmajem ne spreminjamo osnovnega namena zakona v želji, da bi tako predlagatelji kot opozicija podprli to rešitev, s tem odpravili krivico, ki je bila storjena in ljudem omogočijo normalno upokojitev. V Levici zato pričakujemo podporo našemu amandmaju.

Deli.