Vlada naj rast plač v domovih za starejše ne prelaga na upokojence in njihove družine

Dvig plač najslabše plačanim v domovih za starejše ne bo financiran iz javnih sredstev. Vlada bo del stroška prevalila na starostnike in njihove družine, ki jih čaka dvig oskrbnin za 5,6%, čeprav si že sedaj bivanje v domovih starejših komaj privoščijo. Zato smo danes v Levici s sopodpisi opozicijskih strank sklicali izredno sejo državnega zbora in od vlade zahtevali, da s prerazporeditvijo proračunskih sredstev zagotovi 16 milijonov za financiranje dviga plač delavcem v socialnem varstvu ter tako prepreči dvige oskrbnin v domovih starejših občanov.

Vlada je ob sprejemanju dogovora Skupnosti socialnih zavodov, Sindikatu upokojencev in Sindikatu zdravstva in socialnega varstva zamolčala, da bodo dvig  plač za več kot 80 odstotkov zaposlenih v zdravstvu, 80 odstotkov zaposlenih v socialnem varstvu ter 40 odstotkov zaposlenih v plačni skupini J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva financirali tudi oskrbovanci in njihove družine.

Nesprejemljivo je, da bo vlada del stroška prevalila na starostnike in njihove družine, ki jih čaka dvig oskrbnin za 5,6%, ki si že sedaj bivanje v domovih starejših komaj privoščijo. Povprečna mesečna oskrba v domovih starejših že sedaj znaša 680 evrov, čeprav so upokojenci med najbolj ranljivimi skupinami v državi z visokim tveganjem revščine: skoraj 100 tisoč jih prejema pokojnino pod 500 evri, skoraj 150 tisoč pod 600 evri in skoraj 300 tisoč pod 700 evri. Zato so in bodo stroške oskrbe prisiljeni nositi ne le oskrbovanci, ampak tudi njihovi svojci.

V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so se odzvali, da bi bilo nujno, da sredstva za pokritje dogovorjenega dviga plač v socialnem varstvu nujno zagotovi država v proračunu ter da se tako prepreči, da bi se nujno potrebni dvigi plač preko višjih oskrbnin prenesejo na oskrbovance. Ocenjujejo tudi, da bi v trenutnih razmerah številni stanovalci zelo težko zmogli plačati višje cene oskrbe, kot jih plačujejo sedaj. Tudi Sindikat upokojencev Slovenije nasprotuje temu, da bi stroške povišanja prevalili na ramena stanovalcev v domovih za starejše. Prav tako Sindikat zdravstva in socialnega varstva, ki je ob novici, da bo del stroška dviga plač krilo povišanje oskrbnin izrazil presenečnje. Predsednica Irena Ilešič Čujovič je v zvezi s tem dejala, da se v okviru pogajanj z Vlado RS niso pogovarjali o tem, da bi se breme višjih plač preložilo na oskrbovance, in da se sindikat s tem ni strinjal.

Kljub temu minister za delo Janez Cigler Kralj trdi, da so poiskali vse možnosti za finančni del izvedbe dogovora in da druge možnosti za financiranje dviga plač ni. A dejstvo ostaja, da je imela koalicija možnost podpreti enega izmed dveh opozicijskih amandmajev k spremembam proračuna za leto 2022, ki bi manjkajočih 16 milijonov zagotovil na račun manjšega zmanjšanja sredstev za nakupe oklepnikov Boxer 8×8, transportnega letala Spartan in drugih kosov vojaške opreme in orožja. Ob glasovanju za prerazporeditev teh sredstev je torej obstajala možnost za proračunsko financiranje dviga plač v socialnem varstvu, a poslanci te možnosti niso izkoristili.

Nesprejemljivo je, da na socialno, skrbstveno in zdravstveno stisko starostnikov vlada še poglablja z dvigom oskrbnin. V Levici zato skupaj s podpisi opozicijskih strank LMŠ, SD in SAB sklicujemo izredno sejo državnega zbora, na kateri bomo predlagali vladi, naj s prerazporeditvijo proračunskih sredstev zagotovi 16 milijonov evrov za financiranje stroška dviga plač zaposlenim na področju socialnega varstva.

Deli.