Trgovinska zbornica z lažmi nad nedeljsko zaprtje trgovin!

Trgovinska zbornica nedeljskega izkoriščanja delavk in delavcev ne bo izpustila brez ponovnega boja na ustavnem sodišču. Predsednica trgovinske zbornice Mariča Lah je napovedala, da bodo preko neimenovanih trgovcev vložili zahtevo za oceno ustavnosti in predlog za začasno zadržanje izvajanja zakona. Razlogi, ki jih za preprečevanja zaprtja trgovin v nedeljo in na dela proste dni navaja trgovinska zbornica, so utemeljeni na lažeh in zavajanju, ki jih ponavljajo z enim samim namenom: preprečiti, da bi delavke in delavci v trgovinah končno dobili zagotovljene proste nedelje, ki so jim bile obljubljene že pred 17 leti. Do uveljavitve prostih nedelj za delavce in delavke v trgovinah ni prišlo izključno zaradi pritiska kapitala, ki je izkoristil vsa sredstva in vedno znova “podkupil” politiko. Tudi tokrat so razlogi za zaustavitev sprejetega zakona zgolj in samo kapitalski. Nedeljsko odprtje trgovin ne služi družbenim potrebam, ampak prisili medsebojne tržne konkurence in gonji za dobičkom. Ne pristajamo na sprenevedanje, zavajanje in potvarjanje, s katerim želijo veletrgovci zavarovati svoje dobičke. Dejstvo je, da panoga zaradi nedeljskega zaprtja ni ogrožena in da je delavcev v trgovinah že danes bistveno premalo. 

Mariča Lah preverjeno zavaja z oceno, da bo delo izgubilo 12 tisoč zaposlenih!

Da bi zaprtje trgovin v nedeljo za 10 % zmanjšalo prihodke trgovin in povročilo odpuščanje 12 tisoč delavcev, je zavajajoča izjava, s katero je Trgovinska zbornica že od začetka razprave o zaprtju trgovin zavaja javnost in politiko. Resničnost teh trditev je že junija 2020 preverjal spletni portal Oštro.si, ki je po posvetovanju z ekonomistom dr. Bogomirjem Kovačem z ljubljanske ekonomske fakultete in ekonomistom dr. Anžetom Burgerjem s fakultete za družbene vede ugotovil, da so navedene izjave Mariče Lah neutemeljene, da niso podprte s podatki, informacijami ali dejstvi oziroma da so argumenti, ki jih navaja, neverodostojni. To potrjujejo tudi izjave Trgovinske zbornice, kjer so dejali, da ne razpolagajo s statističnimi podatki, ki bi omogočali natančne napovedi. Oceno, s katero Trgovinska zbornica zavaja in straši javnost in politiko, so namreč pripravili na pamet, na podlagi posveta  s člani zbornice, ki bi radi zaprtje trgovin v nedeljo preprečili.

V trgovinah, ki ustvarijo več stomilijonske dobičke, je zaposlenih 7000 delavcev premalo! 

Sindikati opozarjajo, da v slovenskih trgovinah dejansko primanjkuje 7 tisoč delavcev  in da so delavke in delavci zaradi sistema neenakomerne razporeditve delovnega časa prisiljeni v delo, ki presega 40 ur na teden. Da redno zaposlenih v dejavnosti dejansko primanjkuje, dokazuje tudi dejstvo, da se trgovci v veliki meri poslužujejo študentskega in agencijskega dela. Grožnje z odpuščanji so zato povsem neutemeljene in se uporabljajo le kot izsiljevanje in zastraševanje javnosti, politike in delavcev v trgovini. Na drugi strani trgovine že več kot desetletje beležijo velikansko visoko rast dobičkov. Leta 2008 je čisti dobiček trgovin znašal 443,5 milijona evrov, leta 2018 pa že 853,3 milijona evrov. Visoki dobički so tudi posledica nizkih plač. Plače trgovk in trgovcev so nizke, osnovna plača, določena v tarifni prilogi k veljavni kolektivni pogodbi v I. tarifnem razredu, znaša zgolj 568,69 evrov bruto oziroma kar 371,89 evrov manj, kot znaša bruto minimalna plača. To je skoraj 40 % manj, kot znaša minimalna plača.

Zaprtje trgovin v nedeljo podpirajo vsi razen Mariče Lah  

Delavci vseh panog so solidarno podprli zaprtje trgovin v nedeljo. Med mnogimi pismi podpore, ki so bila poslana v Državni zbor, so bila tudi pisma sindikatov netrgovinskih dejavnosti, ki so solidarno podprli pravico delavk in delavcev do proste nedelje. Skupaj z delavkami in delavci v trgovinah stojijo tudi delavci v gostinstvu in turizmu, gasilci, kulturni delavci, delavci v industriji ter delavci v javnem sektorju – medicinske sestre, zdravniki in drugo zdravstveno osebje, učitelji in učiteljice, policisti in policistke, zaposleni v domovih za starejše občane in v drugih zavodih. Konec koncev za njimi stojijo praktično vsi prebivalci Slovenije, ki so se že leta 2003 odločili, naj se trgovine v nedeljo zaprejo. To potrjujejo tudi najnovejše javnomnenjske raziskave, ki beležijo porast podpore za zaprtje trgovin v nedeljo.

Raziskava javnega mnenja, ki jo je za Vlado RS oktobra 2017 opravilo raziskovalno podjetje Ninamedia, je pokazala, da 80,5 % vprašanih podpira zaprtje trgovin ob nedeljah. Podobna raziskava, ki jo je junija 2020 naročila časopisna družba Dnevnik, pa je pokazala, da nedeljsko zaprtje trgovin podpira kar 87 % vprašanih.

 

Deli.