Ob 41. obletnici smrti Josipa Broza Tita

Na današnji dan leta 1980 je v Ljubljani umrl Josip Broz Tito, voditelj komunistične partije Jugoslavije in partizanskega narodnoosvobodilnega boja ter eden od začetnikov gibanja neuvrščenih.

Njegova smrt predstavlja simbolni prelom družbenih in političnih razmerij na območju bivše Jugoslavije. Po njegovi smrti so republiške elite dokončno izpeljale nacionalistični preobrat, neoliberalni kapitalizem pa je s propadom samoupravnega socializma preskočil še eno zadnjih ovir do popolne globalne dominacije. Države bivše Jugoslavije so zapadle v svojo globalno periferno pozicijo, kjer so obtičale do današnjega dneva.

Razbijanje dediščine socializma je po prehodu v kapitalizem postalo osrednja politična agenda tistih razredov in skupin, ki so na oblast prišli v obdobju pozne Jugoslavije. Razgradnji tovarn in drugih podjetij v javni lasti, skladov najemnih stanovanj in javne zdravstvene mreže v zadnjem času sledi tudi prostorski obračun s simboli preteklosti. Tako smo bili v prejšnjem tednu priča odstranitvi Titovega kipa s protokolarnega objekta na Brdu, kjer bodo potekale aktivnosti slovenskega predsednikovanja EU. Stranka SDS izkorišča vse možne vladne kanale za promocijo lastne tendenciozne interpretacije polpretekle zgodovine. V načrtih je celo novi muzej osamosvojitve, za katerega so sredstva že alocirana.

Potvarjanje zgodovinskih dejstev je v dnevni politiki postalo stalnica. V vseh državah bivše Jugoslavije je zanikanje in relativiziranje teh dejstev neločljivo povezano z ideološkimi in kapitalskimi interesi predstavnikov desnega političnega pola.

A samoupravljanje, emancipacija žensk, odločna zunanjepolitična drža in robustna socialna država so samo del zgodovinskih dejstev, ki so močno izboljšali življenje prebivalk in prebivalcev Jugoslavije.

Izgradnja boljšega sistema za našo prihodnost mora potekati na osnovi kritične obravnave naše preteklosti. Graditi mora na dosežkih in priznavati napake. Predvsem pa se mora boriti proti potvarjanju. Kdor ne pomni svoje preteklosti, ta ponavlja njene napake. Kdor se ne bori proti njenemu potvarjanju, ta dopušča njeno zlorabo.

Deli.