Svoboda za Palestino

Poslanec Matej T. Vatovec je danes, 13. decembra na vlado naslovil naslednjo pobudo:

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je 18. novembra napovedal spremembo dolgoletnega stališča Združenih držav Amerike glede izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, ki pravi, da so naselbine »nezdružljive z mednarodnim pravom.« Sprememba ameriške pozicije pomeni nasprotovanje enotnemu stališču Generalne skupščine OZN, Varnostnega sveta OZN in Meddržavnega sodišča, da so izraelske naselbine na Zahodnem bregu v nasprotju s četrto Ženevsko konvencijo in kot take predstavljajo vojni zločin.

Gre za še eno v vrsti pro-izraelskih potez ameriške administracije, ki predstavljajo tveganje za še dodatno poslabšanje odnosov v regiji in posledično ogrožajo kakršen koli premik k ponovni obuditvi pogovorov o Bližnjevzhodnem mirovnem procesu.

V odziv na to odločitev ameriške administracije je luksemburški zunanji minister Jean Asselborn poslal pismo novemu Visokemu predstavniku Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josepu Borrellu ter vsem zunanjim ministrom držav članic s pobudo, da se »sproži razprava znotraj Evropske unije o priložnosti priznanja Države Palestine s strani vseh Držav članic.«

Dalje je v pismu zapisal, da »[p]riznanje Palestine kot države ne bi bila niti usluga niti bianko menica, temveč preprosto priznanje pravice palestinskega ljudstva do svoje države. V nobenem primeru to ne bi bilo uperjeno proti Izraelu. Nasprotno, če želimo prispevati k razrešitvi spora med Izraelom in Palestino, ne smemo nikoli izgubiti izpred oči varnostne razmere v Izraelu, kakor ne pravice in dostojanstva za palestinsko ljudstvo.«

Kot je možno razbrati, bo Svet za zunanje zadeve (FAC) opravil širšo razpravo glede tega vprašanja na naslednjem zasedanju januarja 2020.

Republika Slovenija je močna zagovornica spoštovanja mednarodnega prava in vladavine prava ter zavezana k rešitvi dveh držav ter razrešitvi Bližnjevzhodnega mirovnega procesa, kar je pripoznal tudi Državni zbor Republike Slovenije, ki je 28. novembra 2014 sprejel sklep, naj Vlada RS državnemu zboru predloži sklep o priznanju Palestine.

Na podlagi vsega navedenega na Vlado Republike Slovenije naslavljam pobudo, naj:

  1. Aktivno na zasedanju Sveta za zunanje zadeve januarja 2020 zagovarja priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države s strani vseh Držav članic ter se tudi sama zaveže k temu.
  2. V primeru da ne pride do konsenza znotraj Evropske unije do 31. 3. 2020, naj Vlada Republike Slovenije sama predloži Sklep o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države Državnemu zboru Republike Slovenije.
Deli.