Ob svetovnem dnevu zdravja 2021

7. april je svetovni dan zdravja, drugi, odkar po svetu razsaja pandemija nalezljive koronavirusne bolezni. Zadnje leto nas opominja, da javnega zdravja ne moremo preprosto enačiti z organizirano medicino in da je v resnici z njo pogosto v konfliktu. Vsaka medicina ponuja zdravljenja in zdravila, toda javno zdravstvo je tisto, ki zmanjšuje neenakosti ter vzpostavlja preventivne mehanizme, ki varujejo družbo kot celoto.

A teh lekcij vladajoči politični razredi niti v Sloveniji niti globalno v zadnjem letu niso osvojili. Cepiva proizvajajo zasebne korporacije v nezadostnih količinah in prepočasi, čeprav smo raziskave in razvoj plačali z javnimi sredstvi. Države pa so kot zastopniki teh korporacij iz cepiv ustvarili novo fronto geopolitičnega boja.  Namesto smiselnih in učinkovitih preventivnih javnozdravstvenih ukrepov države ponujajo koncesije kapitalu. Ironično pa prav polovičarski ukrepi kapitalu na dolgi rok najbolj škodijo, saj bi učinkoviti preventivni ukrepi že davno omogočili odprtje družbe. 

V Sloveniji je vlada epidemijo izkoristila za počasno razgradnjo javnozdravstvenega sistema. Razpis za skrajšanje čakalnih dob, prilagojen koncesionarjem. Testiranja, ki jih izvajajo privatniki. Grožnja krčenja košarice pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pozivi k rušenju plačnega sistema javnega sektorja, ki bi že zdaj podplačane medicinske sestre in negovalce pustilo še bolj zadaj, medtem ko bi si zdravniki izplačevali še večje honorarje in dodatke. In navsezadnje infiltracija zagovornikov amerikanizacije zdravstva direktno med odločevalce, ki krojijo zdravstveno politiko.

Vsak korak stran od javnih zdravstvenih storitev nas vodi k razpadu sistema na elitne storitve za tiste, ki si to lahko privoščijo, ostali pa naj se pač znajdejo, kakor pač zmorejo. Ne rabimo oditi v Ameriko, da vidimo posledice takšnih politik, dovolj je, da pogledamo, kakšne so čakalne vrste in cene storitev v našem zobozdravstvu.

Kaj bi takšno zdravstvo pomenilo za večino prebivalstva Slovenije, je jasno: nasprotniki javnega zdravstva hočejo čakalne dobe odpraviti tako, da bodo odpravili čakajoče. Naša vizija je drugačna. Zdravje ni in ne more biti tržno blago. Naj bo letošnji dan zdravja, dan javnega zdravja!

Deli.