Višja urna postavka za študente – sklicujemo nujno sejo zaradi zamude

Minister je končno prisluhnil opozorilom Levice in dvignil študentsko urno postavko. Zaradi dviga minimalne plače bi moralo ministrstvo najkasneje 28. 1. 2021 postavko dvigniti na 5,89 € bruto oziroma 4,97 € neto. Ker ministrstvo tega kljub opozorilom ni storilo, smo v Levici prejšnji teden pripravili Odredbo o uskladitvi in jo skupaj s pobudo, naj postavko dvigne, poslali ministrstvu. Navkljub obljubi, da bo ministrstvo postavko dvignilo do konca prejšnjega tedna, je za dvig potrebovalo dodaten teden dni. Višje plačilo bodo študenti tako dobili šele za delo opravljeno danes, v petek 19. 2. 2021. Odredba, ki je bila v Uradnem listu objavljena včeraj, je identična tisti, ki smo jo poslali ministru – s to razliko, da smo v Levici za njeno pripravo porabili 5 minut. Na nujni seji bomo zahtevali, da se za obdobje od 28. 1. do 19. 2. neplačano delo študentov plača in da se najkasneje do 1. 3. 2021 na enaki ravni določi tudi minimalna postavka za občasno delo upokojencev.

Ministrstvo urne postavke ni določilo pravočasno

Ne glede na izgovore pristojnega ministrstva ostaja jasno, da minister, pristojen za delo, ob spremembi minimalne plače ni določil novega zneska minimalne bruto urne postavke, kot to določa zakonodaja. Da bo minimalna plača v letu 2021 znašala 1024,24 € bruto je minister napovedal na tiskovni konferenci 19. 1. 2021. Že naslednji dan je glede minimalne plače ministrstvu uspelo sprejeti ustrezen podzakonski akt, ki je bil objavljen 8 dni kasneje. Zato ne pristajamo na razlago, da so bili postopki za določitev nove višine urne postavke za študente sproženi pravočasno, saj je bil nov znesek minimalne plače ministrstvu znan najkasneje 19. 1. 2021, podzakonski akt pa bi moral biti objavljen najkasneje 28. 1.  2021, skupaj z objavo novega zneska minimalne plače za leto 2021. Zakon namreč ne predpisuje, da se morajo ob spremembi višine minimalne plače sprožiti postopki za uskladitev minimalne bruto urne postavke, ampak da mora biti nov znesek določen hkrati s spremembo minimalne plače. Nesprejemljivo in v nasprotju z zakonom je, da je ministrstvo s predpisanim postopkom po lastnih trditvah začelo šele 28. 1.  2021, čeprav je že 19. 1. 2021 sprejelo odločitev, 20. 1. 2021 pa tudi uradno določilo nov znesek minimalne plače za leto 2021.

Potrebna je poprava krivic za podplačane študente

Današnji dvig minimalne postavke prihaja 30 dni po določitvi in sprejetju novega zneska minimalne plače in 22 dni od objave novega zneska minimalne plače v Uradnem listu. Vsem študentom, ki so delali v obdobju, ko bi morala biti minimalna urna postavka usklajena z višjo minimalno plačo, je zaradi neupoštevanja zakona s strani pristojnega ministrstva nastala finančna škoda. Upoštevajoč 8-urni delavnik, so bili študentje, ki so delo opravljali za minimalno plačilo, oškodovani za 3,28 € na dan. To morda ne zveni veliko, a delavec študent, ki je delo za minimalno urno postavko opravljal na delovne dni od 28. 1. do 19. 2. je bil oškodovan za 52,48 € ali za dobro tretjino tega, kar je v protikornskem paketu vlada namenila študentom v drugem valu epidemije.

Nujna je tudi uskladitev minimalne urne postavke za občasno delo upokojencev

V Levici se pridružujemo tudi pozivu Sindikata upokojencev, da se mora s 1. 3. z minimalno plačo uskladiti tudi minimalna urna postavka za začasno in občasno delo upokojencev. Ta trenutno znaša sramotnih 3,67 € neto na uro. V Levici bomo na nujni seji poslancem predlagali, da podprejo sklep, da se ta urna postavka v neto znesku uskladi z minimalno urno postavko, ki jo bodo od jutri naprej prejemali delavci študenti.

Pridružujemo se opozorilom sindikata upokojencev, da si upokojenci in upokojenke s tem delom zagotavljajo dodatni dohodek ob sramotno nizkih pokojninah, da lahko vsaj do neke mere poplačajo izdatke za nujne potrebe. Nesprejemljivo bi bilo, da bi z nižjo urno postavko za občasno delo upokojenk in upokojencev izkoriščali njihov težak položaj ter da bi s tem povzročali tudi nelojalno konkurenco ostalim oblikam dela.

Deli.