Stališče ZL do problematike načrtovane reforme krajevnih uprav (občin) v Deželi Furlaniji – Julijski krajini

Poslanska skupina Združena levica podpira poziv predlagatelja nujne seje komisije s predlogom, da se 32 občinam, ki so vključene v Zaščitni zakon za Slovence v Italiji (38/01) omogoči svobodno izbiro med združitvijo v medobčinsko teritorialno unijo ali pa da ohranijo svoje pristojnosti in upravljanje občinskih storitev skupno z drugimi občinami, kakor to omogoča državni zakon o reformi krajevnih avtonomij, poznan kot zakon Delrio.

Predlog podpiramo, ker je ohranitev avtonomije na območjih slovenskih jezikovnih manjšin ključnega pomena za zaščito narodne skupnosti. Skrbi pa nas, da vsi napori sedanje italijanske vlade težijo h krčenju demokratično izvoljenih organov soodločanja. Pokrajinskih uprav namreč po teh spremembah ne bodo več volili državljani, pač pa župani občin na njihovem ozemlju.

Poseben primer krčenja neposredne demokracije je tudi ukinitev edine kraške gorske skupnost. Ta je namreč, skupaj z briško-beneško gorsko skupnostjo, bila krepko v rokah Slovencev in je manjšino zastopala tudi v odnosu do višjih oblasti, ko je šlo za poseganje v okolje z razlastitvami ali velikimi javnimi deli.

V Združeni levici želimo opozoriti, da deželna oblast vsiljuje nenaravna združevanja občin. Ta bi občine s slovensko večino združile s pretežno italijanskimi občinami in jim odvzele moč odločanja pri reševanju pomembnih problemov, začenši z javnimi deli in urbanističnim načrtovanjem. Pod vprašajem bi bilo tudi dvojezično poslovanje teh občin, ki bi se spremenile v periferične okraje večjih upravnih enot. In to kljub temu, da slovensko manjšino na njenem ozemlju ščitijo tako italijanski zakoni, kot tudi mednarodni sporazumi, npr. Londonska spomenica o soglasju izpred 60 let, s katero je Italija dobila Trst. Slednji jasno določa, da Italija ne sme spreminjati upravnih meja v škodo slovenski manjšini. Vsebina sporazuma je bila potrjena tako z Osimskim sporazumom leta 1975 kot tudi z zaščitnim zakonom leta 2001.

Ker se stranke na oblasti v Furlaniji – Julijski krajini požvižajo na mednarodne, ustavne in zakonske obveze do slovenske manjšine, kakor tudi na podpisane evropske konvencije, je potrebno in nujno, da Slovenija kot matična država po svojih zmožnostih zaščiti interes slovenske manjšine v Italiji.

Violeta Tomić, Združena levica na 2. nujni seji Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu
Ljubljana, 05.11.2014

Deli.