Sporočilo za javnost: Združena levica: vnovičen poskus zaustavitve privatizacije

Ljubljana, 06. 11. 2014

Trenutna vlada se je kljub zavezi iz koalicijske pogodbe, da se bo zavzela za premišljeno in nadzorovano privatizacijo, odločila za vsako ceno nadaljevati netransparentno privatizacijo. Ta ista vlada javnosti sporoča, da smo v privatizacijo prisiljeni, da moramo izpolniti obveze in da nimamo alternative.

Na neutemeljene argumente vlade, ki nas straši, da bom z ustavitvijo privatizacije bankrotirali, da bo prišla Trojka in da s tem kršimo zaveze do EU, v Združeni levici ne pristajamo. Ne verjamemo v neoliberalne pravljice, da je privatizacija koristna. Telekom in druga državna podjetja bi s prodajo postala podružnice. Sledilo bi ukinjanje delovnih mest in priložnosti za lokalne dobavitelje. Poleg tega smo prepričani, da privatizacija ni nujna. Javnofinančni položaj nam omogoča normalno izpolnjevanje vseh obveznosti in ne zahteva likvidacijske prodaje premoženja državljanov. Zagotovo pa vemo, da privatizacija ni obvezna, saj noben pravno zavezujoč dokument ne zahteva razprodaje državnega premoženja.

Prepričani smo, da državna lastnina v trenutku, ko država nima lastne monetarne in fiskalne politike, edino orodje za usmerjanje gospodarskega in splošnega družbenega razvoja. Zato bomo v PS ZL predlagali državnemu zboru, da sprejme Sklep o prenehanju soglasja k odtujitvi naložb RS, med katerimi sta največji Telekom Slovenije in NKBM. Danes ob 12:00 bo predlog obravnaval odbor za finance in monetarno politiko.

Združena levica bo na seji pristojnega odbora vladi in parlamentarnim političnim strankam predstavila argumente o nujnosti potrditve Sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o soglasju k odtujitvi naložb Republike Slovenije, ki bi dal možnost, da ustavimo škodljivo razprodajo premoženja državljanov in ustvarimo pogoje za racionalno upravljanje z javnim premoženjem v gospodarstvu v interesu državljanov. Tega nam ne preprečuje nobena zunanja prisila, ampak zgolj političnoekonomski interesi vlad in kapitalskih lobijev, ki so odgovorne za nastale razmere. Še vedno lahko preprečimo, da Telekom postane novi Helios ali Mercator. Članice in člani odbora, posebej iz vrst koalicije, bodo za svoje odločitve morali prevzeti vso politično odgovornost.

Združena levica

Deli.