Omejimo sosežig odpadkov – za ohranjanje čistega okolja in zdravja ljudi!

V največji napravi za sosežig v Sloveniji – cementarni v Anhovem – se sežge nekajkrat večja količina odpadkov kot v največjem obratu za standarden sežig v Celju, s tem pa v okolje sproščajo tudi večji izpusti rakotvornih in drugih škodljivih snovi. V Levici predlagamo, da se končno uzakoni omejitev sosežiga in s tem zavaruje okolje in zdravje ljudi.

Trenutna ureditev, ki za sosežigalnice odpadkov določa milejše pogoje kot za sežigalnice, daje prednost potrebam onesnaževalcev pred varovanjem okolja in zdravja prebivalcev. Zaradi interesov industrije prihaja do neenakega obravnavanja lokalnega prebivalstva v bližini največjih sedanjih in bodočih onesnaževalcev. Prebivalke in prebivalci, ki živijo v bližini sosežigalnic, so nevarnim izpustom izpostavljeni neprimerno bolj kot tisti v bližini sežigalnic. Škodo, povzročeno prebivalstvu in okolju, kapital prenaša na državo in lokalno skupnost, ki morata zagotoviti okoljsko sanacijo in zdravstveno oskrbo. Medtem se dobički iz okoljsko škodljive dejavnosti stekajo v zasebne žepe.

V Levici v sodelovanju s civilnimi iniciativami na področju okoljevarstva že dalj časa na različne načine skušamo doseči omejitev sežiganja odpadkov v Anhovem. V državnem zboru smo pred časom dosegli sprejetje sklepov, ki so vladi naložili preučitev možnosti izenačitve mejnih vrednosti emisij nevarnih odpadkov v sosežigalnicah s tistimi v sežigalnicah. A niti prejšnja niti sedanja vlada nima posluha za potrebe prebivalcev. Lani smo spisali tudi zakon za omejitev sosežiga, ki je bil prav tako zavrnjen kljub jasni podpori s strani lokalne skupnosti.

Ob sprejemanju novega Zakona o varstvu okolja imamo priložnost, da z dopolnitvijo končno določimo pravilo, da mejne vrednosti emisij nevarnih snovi iz cementarne in drugih naprav za sosežig ne smejo biti višje kot v sežigalnicah. Le z vzpostavitvijo strožjih okoljskih standardov se bo izboljšalo okoljsko in zdravstveno stanje, kar je predpogoj za socialno in okoljsko pravičnejši razvoj v srednji Soški dolini in drugod po Sloveniji.

Čas je, da politika, polna besed o zeleni prihodnosti, podkrepi obljube z dejanji. Kje drugje začeti, kot pa v krajih, ki že stoletje trpijo zaradi dimnikov v svoji okolici.

Deli.