Solidarnost s stavkajočimi na RTV SLO

Javna radiotelevizija ni njeno vodstvo, ki v tem trenutku ukinja poslednje ostanke mednarodne dopisniške mreže, hkrati pa najde sredstva za ustanavljanje popolnoma odvečnega vzporednega informativnega programa na drugem kanalu.

Javna radiotelevizija so njeni zaposleni – šikanirani, frustrirani in pregoreli – vendar tisti, ki najbolje poznajo svojo institucijo in jim je njeno normalno delovanje najbolj v interesu.
V Levici še posebej kritiziramo s strani direktorja RTV napovedano vodenje seznamov, kdo je v času stavke delal in kdo ne. Takšno početje predstavlja načrtno in nedopustno izvajanje pritiska nad zaposlenimi in kršenje njihove ustavno zagotovljene pravice do stavkanja za boljše delovne pogoje.

Zaradi vsega naštetega je sprejemanje novega zakona o RTV med našimi prvimi prioritetami v vladi. Čas je, da o usodi javne radiotelevizije začnejo odločati njeni zaposleni in zainteresirana javnost – ne pa vsakokratna strankarska garnitura.

Ministrica dr. Asta Vrečko: »Podpiramo pravico zaposlenih na RTV Slovenija do stavke in pozivamo vodstvo radiotelevizije, naj jo dosledno spoštuje. Stavka je pravica vsakega delavca. Novinarji potrebujejo poklicno avtonomijo in uredniško politiko, ki ni odvisna od vpletanja vsakokratne politike. Zavezani so delovanju v interesu javnosti, podajanju verodostojnih informacij in svojim poklicnim standardom.
Skrbijo nas razmere na RTV, recimo napoved o ukinjanju dopisniške mreže. V globaliziranem svetu, sredi mednarodnih konfliktov, v času, ko je treba imeti čim več informacij, je jasno, da je v javnem interesu, da imamo čim več kakovostnih informacij na voljo.
Zaradi naštetih razlogov smo vložili ves napor v to, da bi lahko čimprej prišlo do spremembe zakonodaje o RTV Slovenija. Najpomembnejše odločitve naj bodo v rokah zaposlenih in zainteresirane javnosti, ne pa vsakokratnih političnih strank.«
Deli.