SOCIALNOVARSTVENI PREJEMKI: kapitalizem ne more imeti človeškega obraza!

Število prejemnikov socialne pomoči se je iz približno 420 000 povečalo na več kot 600 000. Količina sredstev se je povišala za več kot 50 milijonov na leto. Premoženjska neenakost se izjemno hitro povečuje. Bogati bogatijo, revni imajo vse manj.

Gospodarska rast se je vrnila, revščina se vseeno poglablja. Kaj bo storila ta vlada, kaj bo storilo ministrstvo za delo in socialne zadeve?

2. člen Ustave se glasi: »Slovenija je pravna in socialna država.« Socialna država. Zaradi protisocialne zakonodaje se je število prejemnikov varstvenega dodatka drastično zmanjšalo – za 78%. Število prejemnikov socialne pomoči se je resda povečalo, a zagotovo ne proporcionalno glede na vse hujši socialni problem. Temu problemu si nihče ne upa ugovarjati, še posebej ob vseh statističnih podatkih in pričevanjih socialnih ter humanitarnih delavcev.

Slovenija se oddaljuje od socialne pravičnosti in kmalu ne bo več socialna država. Če rečem bo ostro: Slovenija ni več socialna država. Od drugega člena Ustave je ostala samo še pravna država. Še posebej, ker to besedno zvezo vladajoča SMC potegne na plano vsakič, ko potrebuje opravičilo za privatizacijo in vse druge ukrepe v korist kapitala.

Naloga socialne države je, da tistim, ki so se znašli v položaju, v katerem si ne morejo zagotoviti dostojanstvene eksistence, pomaga. Ne pa, da jim da kredit, ki jih bo na dolgi rok pahnil v še hujši položaj. Revni se tako znajdejo med kladivom in nakovalom – ali naj izgubijo del svoje nepremičnine ali životarijo in stradajo.

Socialna pomoč ni več pravica, ampak postaja nekakšen brezobrestni kredit s popustom. Pogoji za prejemanje socialnih transferjev so izjemno strogi, saj prejemnik dobiva pomoč na podlagi dejstva, da nima zadostnih dohodkov, niti premoženja, ki bi lahko generiralo dohodke. Ima pa drugo premoženje, nepremičnino, edino streho nad glavo. Delež lastniških nepremičnin v Sloveniji je izjemno visok, ker so si jih nekoč lahko zgradili tudi navadni ljudje. Sistem socialnih pomoči in varstvenih dodatkov je sedaj naravnan tako, da razlašča tiste, ki so se znašli na socialnem dnu. To je oderuška, ne socialna država.

Začasna socialna pomoč danes znaša 269 evrov. Ta znesek niti v skrajnem primeru ne omogoča preživetja. S takšno pomočjo je to mogoče le z izdatno mero iznajdljivosti in medčloveške solidarnosti. Splošna usmeritev vlade je žal takšna, da lahko v prihodnosti utemeljeno pričakujemo še večjo družbeno neenakost, še hujšo revščino. Ta vlada privatizira, poglablja reze v javni sektor in obljublja nove davčne odpustke za kapital in najbogatejše. Denar se s tem pretaka od revnih k bogatim.

Namesto razlaščanja prejemnikov socialnih pomoči, se je treba ozreti k najbogatejšim – naloga države je, da jemlje tam, kjer je preveč in daje tja, kjer je premalo. Socialna pomoč ne sme biti kredit, ampak nepovratna pomoč. Socialna pomoč mora postati brezpogojna pravica, ne pa miloščina za tiste, ki jih kapital ne potrebuje več.

V Ljubljani, 24.04.2015

Slika: Drugi svet

Deli.