Slovenska vojska obuja stare korupcijske afere z novim nakupom valukov

Foto: wikipedia

Potem ko smo v Levici na seji Odbora za obrambo, na kateri je bil obravnavan državni proračun za naslednji dve leti, razkrinkali namero MORS-a, da na netransparenten način ponovno kupi oklepnike za potrebe NATO pakta, je v javnost pricurljalo še več informacij o načrtovanem nakupu. Vse nakazujejo na to, da gre za nesmiselno kupovanje zastarelih oklepnikov, ki bodo državo stali več deset milijonov evrov. Zato ne preseneča, da je MORS svoje namere o takšnem zapravljanju javnega denarja skrival pred javnostjo. Nakupa se je namreč lotil na enak način kot zadnjega nakupa oklepnikov Oshkosh JLTV, za katerega smo izvedeli šele, ko je bil že izvršeno dejstvo. Zato v Levici zahtevamo sklic nujne seje Odbora za obrambo, na kateri bomo predlagali, da se takoj odstopi od tega nesmiselnega in netransparentnega nakupa.

Netransparentnost kot standard delovanja: Podobnosti nakupa valukov in oshkoshev

Komisija za nadzor javnih financ je aprila letos na predlog Levice brez glasu proti sprejela sklep, da naj zaradi vseh nejasnosti in netransparentnosti pri nakupu oklepnikov oshkosh zakonitost in smotrnost tega nakupa preuči Računsko sodišče. A MORS-a to ni izučilo. Nakupa valukov so se lotili na praktično popolnoma enako netransparenten način, ki smrdi po korupciji.

Tako namere o nakupu oshkoshev kot tudi namere o nakupu valukov predstavniki MORS-a javnosti nikoli niso predstavili. Pravno podlago, na kateri opravičujejo nakup, so skrili v en sam samcat stavek v obsežnem proračunskem gradivu. Pri predstavitvi proračuna pred Odborom za obrambo so o nakupu molčali. Ko smo v Levici njihovo namero razkrili, najprej niso hoteli dajati komentarjev. Nato so priznali, da bodo oklepnike kupili, plačali pa tako kot oshkoshe iz postavke Glavna oprema. Še preden so to priznali, so sicer na dolgo in široko razlagali, kaj se bo iz te postavke financiralo, a oklepnike zamolčali.

Predstavniki MORS-a, ki delujejo v skladu z najvišjimi standardi transparentnosti in demokratičnosti, kljub vprašanjem poslancev Levice količine in vrednosti nakupa niso hoteli razkriti. Kasneje je iz medijskih objav postalo jasno, da kupujejo 14 oklepnikov in da bo strošek nakupa tak, da za ostalo »Glavno opremo« ne bo ostalo skoraj nič denarja. Točno ceno nakupa sicer še vedno skrivajo, češ da je treba najprej narediti »analizo trga«, hkrati pa priznavajo, da je na trgu en sam ponudnik teh vozil. To je – tako kot v primeru Oshkosh – zopet ena od ameriških orožarskih korporacij, ki dobavlja enaka vozila avstrijski vojski.

»Nevednost« o ceni valukov odpravljajo podatki, dostopni na spletu, ki jasno kažejo, da Avstrija ta vozila kupuje po ceni 3 milijone evrov na kos. Po tej računici bo nakup 14 vozil torej znašal približno 42 milijonov evrov, kar je 10 milijonov evrov več kot nakup oshkoshev. Kljub temu da je nakup oshkoshev po podpisani pogodbi in prvih nakazilih dobil svojo proračunsko postavko, je valuki nimajo, čeprav gre za obsežnejši nakup.

Valuk: konstrukcija iz osemdesetih, orožarska afera iz devetdesetih

Netransparentnost nakupa za MORS v bistvu ni nič novega. V primeru valukov gre pravzaprav za logično nadaljevanje korupcijske afere, ki se je začela že s prvim nakupom valukov, spremljala pa jo zgodba podjetja Sistemska tehnika, ki je klasična zgodba privatizacije po strankarskih linijah, menedžerskega prevzema in podobno. Vse to je v mandatu od 2004 do 2008 preiskovala tudi ena od parlamentarnih preiskovalnih komisij.

Nakup valukov je v prvi vrsti sporen, ker se za njih troši več deset milijonov proračunskih sredstev, čeprav trenutne varnostne razmere takega nakupa ne opravičujejo. Tudi če pristanemo na to, da je 14 valukov iztrošenih, jih Slovenski vojski ostane še 71. Vsi valuki se od nakupa pa do danes uporabljajo zgolj za hlapčevanje Slovenije v operacijah NATO pakta, kar je za Levico že v izhodišču nesprejemljivo. A tudi če pristanemo na varnostno ideologijo, ki jo prodaja z Natovo birokracijo spajdašen vladajoči razred, je nakup nesmiseln, ker gre za vozila s konstrukcijo iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, z zelo slabo zaščito, ki so zapovrh še premajhna, da bi vanje spravili celotni oddelek, najnižjo formacijsko enoto Slovenske vojske. In ravno zato je že več let namera MORS-a in SV, da se valuki zamenjajo s sodobnejšimi oklepniki.

Absurd vseh absurdov, ki jasno kaže na to, da gre pri tem nakupu za metanje denarja skozi okno, pa je, da na MORS-u in v SV aktivno pripravljajo investicijsko dokumentacijo za nove orožarske nakupe, s katerimi bodo valuke zamenjali.

Na podlagi vsega navedenega smo se v Levici odločili za sklic nujne seje odbora za obrambo, na kateri bomo predlagali sprejetje sklepov o odstopu od nameravanega nakupa in ustreznem znižanju proračuna Ministrstva za obrambo, transparentnejšem vodenju nakupov orožja in da se orožja namenjenega sodelovanju v operacijah NATO pakta sploh ne kupuje.

Deli.