Slovenska tiskovna agencija naj o delu nevladnih orgnizacij obvešča tudi mednarodno javnost

V Levici smo v parlamentarno proceduro vložili novelo Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA), s katero STA nalagamo, da v okviru opravljanja javne službe mednarodno javnost začne obveščati tudi o prostovoljskem delu in nevladnih organizacijah. 

Nevladne organizacije so izjemnega pomena za delovanje slovenske družbe in demokracije. V nevladne in prostovoljske organizacije so vpeti številni prebivalci te države, Ministrstvo za javno upravo je npr. leta 2018 poročalo, da je bilo v preteklem letu v Sloveniji registriranih kar 244.304 prostovoljcev, ki so skupaj opravili kar 9.903.798 ur prostovoljnega dela. Ti prostovoljci opravijo ogromno družbeno koristnega dela v: 

  • humanitarnih organizacijah: v Sloveniji deluje kar 260 humanitarnih organizacij, ki se ukvarjajo z zelo različnimi dejavnostmi, od skrbi za starejše, zbiranja socialnih pomoči do krvodajalskih akcij. V svojih akcijah so izjemno uspešne. Samo Rdeči križ je npr. Leta 2016 so pomagal kar 129.035 prejemnikom, ki so se znašli v socialni stiski,  razdelili pa so več kot 4113 ton hrane, skoraj 202 toni higienskih pripomočkov ter 393 ton pomoči v obliki oblačil in obutve. V krvodajalskih akcijah vsako leto sodeluje več kot 100.000 ljudi, prispevajo pa 45.000 litrov krvi. 
  • skrbijo za dogajanje v športnih društvih, ki jih je v vsaki slovenski regiji več kot 100 (skupaj pa kar 3000), vanje se združuje 223.000 ljudi. Ti ljudje organizirajo široko nabor športnih dejavnosti, ki so pogosto nekomercialne in netekmovalne, skrbijo za kulturo športa na ljubiteljskem nivoju.
  • varujejo naravo in okolje v naravovarstvenih organizacijah, npr. projekt Ekologov brez meja je leta 2012 uspel združiti kar 14% celotnega prebivalstva v akciji Očistimo Slovenijo, kar je bil rekord med vsemi državami s podobnimi akcijami. Ob tem v Sloveniji deluje na ducate organizacij in prostovoljnih združenj, ki se ukvarjajo z okoljevarstvom, ozaveščanjem javnosti, varovanju narave.
  • izjemno razširjeni so prostovoljni gasilci, ki so slovensko nacionalno bogastvo. Članov gasilskih društev je okoli 123.000, od tega je aktivnih gasilcev okoli 60.000, vsi ti ljudje pa ob požarih, poplavah ali drugih naravnih nesrečah nesebično rešujejo ljudi in njihovo imetje.

O tem delu se obsežno poroča v slovenskih medijih, tudi Slovenska tiskovna agencija ima po zakonu kot del javne službe prepisano, da poroča o prostovoljstvu in nevladnih organizacijah v slovenskem jeziku, ne pa tudi v angleškem, torej za mednarodno javnost – kar je predmet tega zakona.

Za ta korak smo se predlagatelji odločili predvsem zaradi naraščajočih trenj, ki se v Sloveniji razvijajo predvsem zaradi negativnega odnosa vlade do nevladnih organizacij in so najbolj prišle do izraza v času sprejemanja vladnih zakonov za obvladovanje epidemije novega koronavirusa, predlagatelji ocenjujemo, da je v širšem družbenem interesu, da STA poroča o delovanju in prizadevanjih prostovoljnih in drugih nevladnih organizacijah tudi za mednarodni prostor. Menimo namreč, da je celovito poročanje ne samo o političnem temveč tudi o širšem družbenem stanju v Republiki Sloveniji ključ za ohranjanje širše in medinstitucionalne podpore prizadevanjem organizacij, ki delujejo v javnem interesu.

Deli.