Slovenščini pripada mesto tudi v digitalnem svetu

Časopis Delo je opravil intervju z Lenartom J. Kučićem, svetovalcem za medijsko politiko­ v kabinetu­ MK, ki vodi aktivnosti v zvezi z varovanjem rabe slovenščine na spletnih platformah in digitalnih napravah.
  • Slovenija je ena redkih držav, ki ima poseben zakon o varovanju jezika, ki pa že 20 let ni bil zares posodobljen, kljub številnim tehnološkim premikom v tem času. V novelo zakona smo dodali člene, ki eksplicitno vključujejo manjkajoče, recimo operacijske sisteme in druge vmesnike.
  • Naslednji izziv so pristojne institucije, ki so druga na drugo predajale odgovornost, kar je vodilo k neukrepanju. Zato smo povabili za skupno mizo pristojne organe za tržni nadzor, za nadzor nad mediji in za javno rabo jezika, se uskladili ter v noveli natančno definirali, kdo je za kaj pristojen. Novela bo v javni razpravi do 30. julija.
  • Med korporacijami, ki ne zagotavljajo slovenščine, je družba Apple, ki je v Sloveniji prisotna, saj tukaj trži izdelke. Družbo smo že pred časom seznanili, da se obetajo spremembe. Ministrica dr. Asta Vrečko se je nato tudi v živo sestala s predstavniki družbe v Bruslju in jim dala jasno vedeti, kaj se pripravlja in koliko časa imajo na razpolago, da se pripravijo.
  • Drugače je s platformama Netflix in Disney+, ki ne prodajata storitev fizično v Sloveniji in sta dali jasno vedeti, da vesta, da se jima zaradi evropske direktive o avdiovizualnih storitvah ni treba prilagajati vsakemu nacionalnemu trgu posebej. Netflix za slovenski trg denimo posluje z Nizozemske, kjer slovenski podobne ureditve ni. Zato se dogovarjamo z drugimi manjšimi evropskimi državami, da bi se direktiva spremenila. To je resen načrt, ki ga izvajamo v okviru priprav na evropski akt o svobodi medijev. Samo tako bomo Netflix, Disney in podobne prisilili k drugačnemu obnašanju.
Deli.