SLO in EU naj sledita ZDA in podpreta umik patentov s koronacepiv

Že konec februarja smo v Levici na vlado naslovili pobudo z vrsto ukrepov za zagotovitev zadostne količine cepiv. Med drugim smo predlagali, da naj se Slovenija v okviru programov EU zavzame za to, da se izdelovanje cepiv v imenu varovanja javnega zdravja omogoči tudi proizvajalcem, ki zanj nimajo patenta.

Medtem ko je bil vladni odgovor na večino pobude ciničen, na del, ki se nanaša na zaščito patentov in intelektualne lastnine, vlada sploh ni odgovorila. S tem je vlada Janeza Janše pokazala, da nima težav s politikami Evropske komisije, ki v imenu 27 držav članic mednarodno nastopa kot ena največjih nasprotnic odprtega dostopa do cepiv.

Medtem pa je v tem tednu svet obkrožila novica, da se je za odpravo patentov zavzel ameriški predsednik Joe Biden. V Levici tako razočarano ugotavljamo, da Evropska unija in Janez Janša ščitita interese ameriških multinacionalk bistveno bolj srborito in dosledno kot sama ameriška vlada!

Že 20. oktobra lani se je okviru Svetovne trgovinske organizacije v Ženevi sestal svet TRIPS, organ, ki se ukvarja z implementacijo Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine. Še pred srečanjem sta Indija in Južna Afrika, državi z močnimi kapacitetami za proizvodnjo cepiv, predlagali opustitev nekaterih določb dogovora TRIPS z namenom preprečevanja omejevanja in zdravljenja covida-19. Pravice do intelektualne lastnine so namreč neposredna ovira pri zagotavljanju pravočasnega in učinkovitega dostopa do cepiv in zdravil. Predlagani opustitvi so takrat nasprotovale ZDA, EU in Združeno kraljestvo. Od takrat je pobudo podprlo več kot 60 držav sveta.

Opustitev pravic do intelektualne lastnine pri cepivih bi v praksi pomenila, da lahko vsako farmacevtsko podjetje, ki ima te kapacitete, izdelovalo kopije cepiv proti koronavirusni bolezni, brez strahu, da jih bo za to nekdo tožil. Ob vsem tem pa se že pojavljajo tudi negativni odzivi politikov in lobistov farmacevtskih gigantov. Proti opustitivi se je že zavzela Nemčija, glasni pa so seveda tudi predstavniki 1000-milijardne farmacevtske industrije. Izgovorov ne manjka, od zahtevnosti postopkov, prek svaril o ozkih grlih v proizvodnih verigah pa do tega, da gre za “poenostavljen odgovor na kompleksna vprašanja”.

Resnica je veliko bolj preprosta – korporacije bolj kot zdravje ljudi zanimajo profiti. Zgolj v prvih treh mesecih letošnjega leta je imelo podjetje Pfizer 3,5 milijarde dolarjev dohodka od prodaje cepiva, od tega okoli 900 milijonov dolarjev čistega profita. In to je tisto, kar želijo zaščititi farmacevtski giganti, njihovi lobisti ter politični hlapci.

Biden se za odpravo patentov zavzema v času, ko je postalo jasno, da so ZDA s cepivi preskrbljena. Prav tako vemo, da bo zaradi počasnih postopkov in močnega lobiranja pot te pobude dolga in bo na koncu (če sploh), obveljala v neki omejeni obliki.

Kljub temu pa ne moremo mimo tradicionalnega hlapčevskega odnosa EU do multinacionalk. Da se hlapčevanju pridružuje vlada Janeza Janša, ni niti najmanj presenetljivo.

Stališče Levice je ravno nasprotno. Če hoče Evropska unija prevzeti vodilno vlogo v svetu, kakršno si pripisuje, potem naj se zavzame za prost dostop do cepiv. Cepiva ne bi mogla biti razvita brez izdatne pomoči javnih sredstev in infrastrukture, zato ni pravično, da so si jih prisvojili farmacevtski giganti za kovanje dobičkov, medtem ko ljudje umirajo. Vsak prebivalec planeta bi moral imeti dostop do cepiv, ne glede na svoj finančni položaj ali državo, v kateri biva.

Deli.