Skupna izjava poslanskih skupin ZL, DeSUS, SD in ZaAB ob VLOŽITVI SKLEPA O NEDOPUSTNOSTI REFERENDUMA O NOVELI ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH IN ZAHTEVE ZA SKLIC IZREDNE SEJE DZ

Danes, dne 23.03.2015, je 23 poslancev Državnega zbora iz poslanskih skupin ZL, DeSUS, SD in ZaAB s prvopodpisanim poslancem Združene levice dr. Matejem T. Vatovcem v parlamentarno proceduro vložilo sklep o nedopustnosti razpisa referenduma o noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) skupaj z zahtevo za sklic izredne seje, na kateri bo Državni zbor o sklepu glasoval. S sklepom bo Državni zbor na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave ugotovil, da referenduma o noveli ZZZDR ni dopustno razpisati in s tem preprečil referendum, na katerem bi večina odločala o človekovih pravicah manjšine.

S sprejetjem novele ZZZDR je Državni zbor odpravil protiustavno stanje in sistemsko diskriminacijo istospolnih partnerjev. Z novelo so istospolne partnerske skupnosti v vseh elementih izenačene z zakonsko zvezo, ki je po novem določena kot življenjska skupnost dveh oseb, ne glede na spol. S tem je Slovenija istospolnim parom končno priznala vse temeljne socialne, ekonomske in pravne pravice, ki so jim bile do sedaj neupravičeno odrekane.

Čeprav smo s sprejetjem novele ZZZDR pridobili vsi, nihče pa ni ničesar izgubil, je koalicija z imenom »Za otroke gre« v sodelovanju z Rimokatoliško cerkvijo, SDS in NSi vložila pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli ZZZDR in s tem o človekovih pravicah manjšine.

S spremembo 90. člena Ustave referendumi o človekovih pravicah v Sloveniji niso več dopustni, Državni zbor pa je postal tisti, ki mora paziti, da ne pride do referenduma o zakonu, s katerim se odpravlja neustavnost na področju človekovih pravic. Ker gre v primeru novele ZZZDR za odpravo obstoječe sistemske diskriminacije zoper istospolne pare, je odločanje o njihovi pravici do enakosti pred zakonom nedopustno. Z novelo se odpravlja diskriminacija v skoraj 70 področnih zakonih, ki pravice in dolžnosti podeljujejo na podlagi obstoja zakonske zveze ali izvenzakonske skupnosti. V sklepu so navedeni le najpomembnejši, ki podeljujejo pravice, ki so za raznospolne pare samoumevne. Razlog za spremembo definicije zakonske zveze je tako en sam: popolna izenačitev istospolnih parov z raznospolnimi, tako glede pravic kot tudi dolžnosti.

V strankah ZL, DeSUS, SD in ZaAB ostro obsojamo uporabo sovražnega govora in širjenje neresnic, ki se jih ob zagovarjanju referenduma poslužuje RKC, s podporo NSi in SDS. Glavni namen takšnega postopanja je zgolj in samo zavajanje javnosti in odrekanje človekovih pravic. Vsi argumenti, ki jih nasprotniki zakona navajajo so neresnični in namenjeni le širjenju neupravičenega strahu. Ponovno poudarjamo, da sprejeti zakon nikomur nič ne jemlje, niti ne posega v pravice raznospolnih parov, pač pa pravice, ki se večini državljank in državljanov zdijo samoumevne podeljuje tudi istospolnim. Zato bomo naredili vse, da bo sklep o nedopustnosti razpisa referenduma o noveli ZZZDR sprejet in da do referenduma na katerem bi večina odločala o ustavno zajamčenih pravicah manjšine, ne bo prišlo.

Predlog sklepa in zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora smo v proceduro vložili danes, na prvi dan zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis referenduma, ki je obenem prvi zakonsko možni dan za vložitev takšnega sklepa. Da to naredimo čim prej se nam zdi utemeljeno, saj ne želimo po nepotrebnem obremenjevati ne podpornikov referenduma in ne upravnih enot. Da Državni zbor o nedopustnosti referenduma odloči čim prej je tako edino odgovorno ravnanje Državnega zbora, zavlačevanje pa bi na nek način pomenilo tudi norčevanje iz volivk in volivcev.

Zavedamo se, da je referendum izredno pomemben institut neposredne demokracije, saj je to edini institut na podlagi katerega je ljudstvo nad voljo zakonodajalca. Vendar pa to ljudstvo, ki mu Ustava podeljuje oblast, ne more biti nad Ustavo samo. Ko pravica do zahteve po referendumu trči v Ustavno določbo o nedopustnosti odločanja o posameznih zakonih, ljudstvo ne more biti nad takšno določbo. Ustava v drugem odstavku 90. člena jasno določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih, s katerimi se odpravlja protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s to določbo je omejena tudi oblast ljudstva.

Ker se z novelo zakona o Zakonski zvezi in družinskih razmerjih odpravlja protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki izhaja iz sistemske kršitve 14. člena Ustave RS, ki prepoveduje diskriminacijo, in poleg dveh že ugotovljenih protiustavnosti odpravlja diskriminacijo v okoli 70 področnih zakonih, je referendum preprosto nedopustno razpisati.

V Ljubljani, 23.03.2015

Deli.