Sklicujemo nujno sejo zaradi nezakonite politizacije Slovenske vojske

Čeprav Slovenske vojske ni dovoljeno uporabljati za politično ali strankarsko dejavnost ali namen, kot temu velevata 37. in 50. člen Zakona o obrambi, sta stranki NSi in SDS prestopili tudi to temeljno črto demokratične ureditve. Na nesprejemljiva dejanja in zlorabo položaja za propagando strank SDS in NSi med pripadniki SV, ki so ga v Centru vojaških šol izvajali državni sekretar za vojaške, obrambne in zunanje zadeve v kabinetu predsednika vlade mag. Bojan Pograjc, minister za notranje zadeve in Aleš Hojs in poslanec NSi in podpredsednik Odbora za obrambo Andrej Černigoj, nas je z javnim dopisom opozoril Sindikat vojske, obrambe in zaščite. 

Ta je v svojem zapisu izpostavil, datekom organiziranega izobraževanja šlo za načrtno strankarsko delovanje in zlorabo oblasti za politično propagando, ki se je izvajala v objektih SV. Pri tem jim ni bilo tuje poslužiti se metode ustrahovanja. Sindikat vojske, obrambe in zaščite v svojem opisu opozarja tudi na politično zlorabo SV s tem, ko se uniformirane pripadnice in pripadniki v službenem času in po navodilu nadrejenih udeležujejo verskih obredov. Najhuje pri tem pa je, da ne gre za osamljeni primer, ampak samo vrh ledene gore vseh že obstoječih sistemskih nepravilnostih in nezakonitostih v Slovenski vojski, ki so:

 • sistemska kadrovska korupcija,
 • prikrito vodenje kadrovskih postopkov,
 • zlorabe pristojnih poveljnikov v zvezi z odločanjem o pravicah delavcev na obrambnem področju,
 • zlorabe prava pri vodenju disciplinskih postopkov,
 • nezakonite odpovedi delovnega razmerja oz. nepodaljševanje pogodb o zaposlitvi za določen čas,
 • sistemske oblike opustitve pregona, ob podrejenosti in zlorabah organov pregona,
 • zlorabe v zvezi s podajanjem službenih ocen,
 • zlorabe pri podajanju delovne uspešnosti,
 • itd.

Ker je zlorabljanje Slovenske vojske za politične namene desnice popolnoma nesprejemljivo, je treba vladi Janeza Janše odločno postaviti mejo in podpreti vojake in vojakinje ter Sindikat vojske, obrambe in zaščite, ki so opozorili na nesprejemljivo dejanja in sistemske težave. Zato v Levici sklicujemo nujno sejo in predlagamo, da:

 • Odbor za obrambo obsodi zlorabe političnih funkcij za širjenje strankarske politične propagande v Slovenski vojski, ki so si jo 19. in 20. Januarja 2021 privoščili državni sekretar za vojaške, obrambne in zunanje zadeve v kabinetu predsednika vlade mag. Bojan Pograjc, minister za notranje zadeve in Aleš Hojs in poslanec NSi in podpredsednik Odbora za obrambo Andrej Černigoj:

 • Vlada RS zagotovi spoštovanje prepovedi kakršnegakoli strankarskega delovanja, propagande ali shodov strank v vojaških objektih, vojaških poveljstvih, enotah in zavodih;

 • Vlada RS zagotovi spoštovanje delavskih pravic pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske;

 • Ministrstvo za obrambo v sodelovanju s sindikati pripravi in v roku treh mesecev Odboru za obrambo posreduje poročilo v zvezi s kadrovsko korupcijo v obrambnem sistemu ter drugimi nezakonitostmi in zlorabami poveljujočih v Slovenski vojski.

Deli.