Simon Maljevac je novi minister za solidarno prihodnost

Z današnjo zaprisego pred poslankami in poslanci državnega zbora postaja Simon Maljevac minister za solidarno prihodnost. Novoustanovljeno ministrstvo bo pokrivalo področja dolgotrajne oskrbe, stanovanjske politiko in ekonomske demokracije.

Ministrstvo za solidarno prihodnost (MSP), tretje iz kvote Levice v aktualni vladi, je z današnjim imenovanjem ministra Simona Maljevca tudi uradno ustanovljeno. Resor solidarne prihodnosti bo v tem mandatu pod Maljevčevim vodstvom pokrival tri ključna področja: dolgotrajno oskrbo, stanovanjsko politiko in ekonomsko demokracijo. Na novoustanovljenem ministrstvu se mu bosta kot državna sekretarja pridružila dr. Luka Omladič in dr. Klemen Ploštajner.

Novi minister in dosedanji državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pred zaprisego poudaril, da z MSP v politični prostor postavljajo področja, ki so bila v času od osamosvojitve do danes ali popolnoma prezrta ali načrtno prepuščena trgu.

“Javna dostopnost in razvoj storitev pomoči tistim, ki ne zmorejo sami, zagotavljanje pravice do doma ter sodelovanje delavcev v upravljanju, lastništvu in dobičku podjetij, so področja, ki kažejo na raven solidarnosti v družbi. Zato smo izredno veseli,  da so našla svoje mesto v novi družbeni pogodbi in vladnih načrtih,” utemeljuje minister Maljevac.

Ministrstvo z delom začenja takoj, kot prednostni nalogi pa Maljevčeva ekipa poudarja vzpostavitev mreže in pričetek gradnje neprofitnih stanovanj še v letošnjem letu ter prenovo in čimprejšnje sprejetje sprememb Zakona o dolgotrajni oskrbi, z jasno časovnico in opredelitvijo finančnih virov za izvajanje storitev in reševanje kadrovskega manka.

Področja solidarne prihodnosti so jedro politik, ki jih v Levici zagovarjamo že od začetka našega vstopa v politiko in zaradi katerih smo tudi vstopili v aktualno vladno koalicijo. Z vzpostavitvijo Ministrstva za solidarno prihodnost tako izpolnjujemo vsebine iz našega predvolilnega programa in koalicijske pogodbe.

Deli.