Marko Rusjan: Pol leta po nizu nesreč v Anhovem vlada rahlja vodovarstveno zakonodajo

“Le dobrega pol leta je minilo od niza onesnaženj voda na območju Anhovega in srednje Soške doline. Dvakrat je prišlo do izliva nevarnih snovi v Sočo, 27. julija lani pa se je zgodil še vdor vode iz tehnološke čistilne naprave v vodovodni sistem Anhovega. Presenečenim prebivalcem je iz vodovodnih pip pritekla že na oko vidna onesnažena voda, njihovo zdravje je bilo neposredno ogroženo, odvisni pa so bili od transporta vode z gasilsko cisterno. A takšna nesreča je bila zgolj vprašanje časa – čisto mogoče pa se je tudi zgodila že kdaj prej, le da onesnaženje ni bilo vidno s prostim očesom. Vodovod je namreč speljan sredi večjega industrijskega kompleksa, ki med drugim dnevno bruha emisije sežganih odpadkov v zrak, s tem pa tudi v prst in vodo.

Nesreče nas opominjajo, da moramo že pri načrtovanju gradenj upoštevati vse možne nepredvidene posledice. Tega so se zavedali tudi pisci Zakona o vodah, ki na vodovarstvenih območjih prepoveduje gradnjo objektov in naprav, ki so namenjene proizvodnji ali odlaganju nevarnih odpadkov.
Predlog spremembe zakona omogoča legalizacijo do sedaj nelegalne prakse pri oskrbi s pitno vodo, od kakršne je odvisnih več kot tisoč prebivalcev Anhovega. V vodarni Močila se je več let brez ustreznega vodnega dovoljenja uporabljalo vodni vir v neposredni bližini industrijskega območja cementarne, ki je pravzaprav črpališče tehnološke vode. Spremembe Zakona o vodi bodo omogočile, da se takšna tvegana praksa razpase tudi drugod po državi, na kateremkoli vodovarstvenem območju.
Odprava omejitev na vodovarstvenih območjih povečuje tveganje za nesreče in trajno uničenje vodnih virov. Dostop do čiste pitne vode je naša pravica, njena ohranitev za bodoče generacije je naša dolžnost. Varovanje vodnih virov mora imeti prednost pred interesi kapitala!”

Marko Rusjan je koordinator lokalnega odbora Levica Goriška.

 

Deli.