REFORMA SLOVENSKEGA DRŽAVNEGA HOLDINGA: Proti privatizaciji – za gospodarstvo po meri ljudi!

V Združeni levici že več mesecev opozarjamo na problematičnost privatizacijskih procesov. Privatizacija je za to državo škodljiva iz razvojnih in socialnih razlogov, odvija se sredi recesije, ko podjetja prodajamo po razprodajnih cenah, ob tem pa naše gospodarstvo podreja mednarodnim finančnim trgom in zapira vrata alternativnim oblikam gospodarjenja.

Da bi preprečili nadaljevanje brezsmiselne razprodaje, v Združeni levici zagovarjamo temeljito reformo upravljanja državnih podjetij, ki ne sme iti v smer privatizacije, temveč v povsem nasprotno smer: javna podjetja je potrebno napraviti zares javna. Zato je prva izmed reform, ki jo v tej smeri predlagamo, reforma Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Za Združeno levico je popolnoma nesprejemljivo, da z več kot 10 milijard EUR vrednim državnim premoženjem netransparentno upravljata dva človeka, ki ju nadzoruje 5 članski nadzorni svet, medtem ko zaposleni v državnih podjetjih nimajo nobene vloge v njem. Ker je SDH potrebno reformirati v državno ustanovo za demokratično upravljanje, predlagamo, da se privatizacija pomembnih ali strateških podjetij omogoča le s soglasjem Državnega zbora ter da nadzorni svet SDH sestavlja vsaj polovica članov predstavnikov delavcev iz družb, ki jih obvladuje SDH. Na ta način bi preprečili izključni vpliv male skupine ljudi na privatizacijske procese, zaposleni v podjetjih, ki jih obvladuje SDH, pa bi dobili pravico izbrati enakopravnega člana uprave – delavskega direktorja.

Ti dve reformni SDH bo Združena levica v naslednjih dneh vložila v Državni zbor, v naslednjih tednih pa bo predlagali še temeljite spremembe upravljanja državnih podjetij. S spremembami na področju upravljanja ne želimo samo zagotoviti dodatne pravice soodločanja v podjetjih v državni lasti in sodelovanje delavcev pri upravljanju v bankah, ki je zdaj prepovedano, ampak želimo zastaviti temeljno prenova splošnega sistema soodločanja.

Predloge Združene levice podpirajo tudi delavske organizacije – sindikati in Združenje svetov delavcev Slovenije. Slednje je že od samega začetka postopkov za sprejem Zakona o slovenskem državnem holdingu opozarjalo na neustreznost oziroma celo protiustavnost rešitve, ki – brez kakršnihkoli »stvarnih in razumnih« razlogov – izključuje pravico delavcev do sodelovanja v organih SDH-ja, se pravi v njegovem Nadzornem svetu in Upravi.

Skupaj z delavskimi organizacijami in sindikati, ki podpirajo predlog spremembe zakona o SDH, se bo Združena levica v soboto ob 16. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani udeležila protesta proti privatizaciji, ki ga organizira iniciativa Državljani proti razprodaji.

Deli.