PS ZL NA 6. redni seji Državnega zbora

Miha Kordiš: V ZDRUŽENI LEVICI PODPIRAMO LAIČNO, KAKOVOSTNO IN VSEM DOSTOPNO JAVNO IZOBRAZBO

Predlog sprememb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki jih je vložila SDS z dvema tipoma ukrepov nakazujeta glavna trenda, ki uničujeta temelje javnega, vsem dostopnega in kvalitetnega javnega šolskega sistema. Po eni strani zmanjševanje finančnih sredstev za javno šolo in favoriziranje zasebnega šolstva, po drugi pa poskus uveljavljanja določenih desničarskih ideologij oz. konservativnih svetovnih nazorov v javno, laično šolo. Obema vrstama sprememb v Združeni levici ne le nasprotujemo, ampak ju ocenjujemo kot grožnji za kakovostno, vsem dostopno, javno šolstvo.

Odločba ustavnega sodišča o financiranju javno priznanih programov zasebnih šol ni v duhu z Ustavo Republike Slovenije in ni v skladu z interesi večine ljudi v tej državi. Ustavni sodniki in sodnice imajo svoje nazore in tokrat so – in pri tem ne gre za osamljeno odločitev – z majhno večino stopili na stran zasebnega interesa v škodo javnega, skupnega interesa. Prava pot je, da spremenimo 57. člen ustave in jasno stopimo v bran javnemu šolstvu.

Vzgoja in izobraževanje sta v zadnjih letih, če ne desetletjih, predmet izjemno negativnega trenda vdora zasebnih interesov v javno dobro. Pri zasebnih šolah gre za posebno obliko javno-zasebnega partnerstva, kjer se z javnimi sredstvi financira zasebne interese. Logično je, da zasebni lastnik šole nima in ne more imeti istega interesa kot država – ali želi profit ali v kurikulum na nek način vključiti svoje prepričanje. Z druge strani zasebni interes vdira v obliki »sodelovanja z gospodarstvom«, ki je neoliberalna mantra, ki jo ponavlja tako desnica kot leva-sredina.

Rešitev je dosledna ločitev med zasebnim in javnim. S tem bi hkrati stopili na prste privilegiranim elitam v javnem sektorju, ki s honorarji bogatijo na račun večine zaposlenih. V Združeni levici odločno nasprotujemo javnemu financiranju zasebnih šol, tako tistih s koncesijo kot tistih brez nje.

Kaj pomeni dodatnih 15 % financiranja za zasebne šole? Polno financirane zasebne šole bodo z le majhnim prispevkom staršev (šolnino), lahko dosegale nadstandardno izobraževanje, kar dolgoročno vodi v prevlado zasebnega šolstva nad javnim. Takšno šolstvo pa ni univerzalno dostopno, ampak je selektivno na podlagi premoženja, kar utrjuje razredne delitve v družbi, saj dobimo en šolski sistem za revne in enega za bogate.

Ob vsem tem ne pozabimo, kako je zaradi varčevalnih ukrepov in zategovanja pasov javno šolstvo absolutno podhranjeno – pa se vseeno vedno znova napovedujejo novi in novi rezi. Na istih sredstvih, pri katerih se ostro varčuje, parazitirajo zasebne šole. Gre za jasen neoliberalen napad na javno šolstvo, ki vodi v vse večjo komercializacijo, vse slabšo kakovost in vse večjo neenakost v družbi.

Izobrazba in znanje morata biti dostopna vsem, saj je intelektualna dediščina lastnina vsega človeštva. Hkrati je z razvojnega vidika prav kakovostno in dostopno javno šolstvo alternativa periferni nerazvitosti, kamor nas s privatizacijo, zategovanjem pasov in strukturnimi reformami peljejo vse zadnje vlade brez izjeme.

Drugi trend, ne generira le politična desnica in njene satelitske organizacije, ampak tudi visoki kler rimokatoliške cerkve. Ta trend sicer ni omejen na šolstvo, a je zaradi svoje specifične vloge – šola je tista, ki najmočneje vpliva na posameznikovo mišljenje in obnašanje – prav v šolstvu zelo izrazit.

Gre za vdor zgodovinskega revizionizma, antisocializma in blatenja bojev za narodno ter socialno osvoboditev. To poteka pod oznako »totalitarizma«, s katero skuša desnica izenačiti nacizem, fašizem in komunizem, pri čemer ji gre le za demonizacijo slednjega. Opletanje z besedo »totalitarizem« ni sodobna zadeva. Že pred desetletji je v času hladne vojne postala popularna v propagandni vojni proti vsem sistemom, ki niso prisegali na kapitalizem in evroatlantske integracije. Enakemu namenu služi danes: očrniti in zaustaviti vse leve alternative, ki želimo končati prevlado velike neoliberalne koalicije levo- in desnosredinskih strank.

»Vzgajanje za svobodno družbo z obsodbo vseh totalitarizmov«, tako želi SDS zapisati v zakon. Kakšna je ta svobodna družba? Družba tržne svobode, ki delovne ljudi osvobaja socialne varnosti, ki jih nudita javno šolstvo in zdravstvo, svobodna družba, ki 99 % ljudi sili v popolno podreditev kapitalu, svobodna družba, ki diskriminira ženske ter nacionalne in LGBT manjšine. To je svobodna družba, ki je osvobojena prihodnosti za mlade, delavskih pravic, dostojanstvenega preživljanja starosti in dostojnega življenja za vse ljudi. To je svobodna družba, ki jo propagira SDS, to je svobodna družba kapitalizma.

Za konec pa le še omemba »domoljubja in nacionalne pripadnosti«. S temi besedami se po prsih trkajo praktično vsi politiki od desnice do vladajoče desne sredine in levosredniskih strank. Vsi, ki pristajate na neoliberalni konsenz, vsi tisti, ki privatizirate naše skupno premoženje, ki ste popolnoma servilni do bruseljskih tehnokratov. Je to domoljubje? Je domoljubje podrejanje mednarodnemu kapitalu, prodajanje narodne suverenosti za drobiž? Priklanjanje nemški kanclerki Angeli Merkel ali ameriškim ambasadorjem, kar najraje počnejo prav pri predlagateljih v SDSu? Tisti, ki se danes imajo za največje in najbolj goreče domoljube so z najbolj ostrimi varčevalnimi ukrepi in privatizacijo žrtvovali pravice in standard večine prebivalk in prebivalcev Slovenije.

V Združeni levici predlog sprememb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja absolutno zavračamo. Zavračamo jih, ker gre za nadaljevanje neoliberalnega napada na javno šolstvo, ker gre za ponoven poskus vdiranja desničarske ideologije v šolski sistem. Zavračamo jih, ker v Združeni levici trdno podpiramo laično, kakovostno in vsem dostopno javno izobrazbo.

V Ljubljani, 31.03.2015

Deli.