PRVI KORAK: Ureditev proizvodnje, predelave in uporabe konoplje v industrijske namene

Danes sta odbora Državnega zbora za gospodarstvo in kmetijstvo z veliko večino ter podporo predstavnikov pristojnih ministrstev podprla prvega izmed treh predlaganih sklepov Združene levice. S tem smo naredili pomemben korak, s katerim se ureja področje pridelave, predelave in uporabe industrijske konoplje. Naslednja dva koraka, ki urejata področje uporabe konoplje v medicinske namene ter rekreativne namene, bomo v Združeni levici naredili pred parlamentarnimi počitnicami.

V Združeni levici smo v okviru ureditve področja industrijske konoplje pristojnima odboroma predlagali tri ključne rešitve, s katerimi želimo omogočili, da se industrijska konoplja kot naraven, ekološki in popolnoma razgradljiv material, ponovno začne v celoti uporabljati v gradbeništvu, prehrani, medicini, tekstilni, kozmetični, papirni in avtomobilski industriji ter kot surovina za pogonsko gorivo.

Prva rešitev se nanaša na spremembo obstoječega pravilnika, ki bo sedaj dovoljeval tudi pridelavo in predelavo industrijske konoplje v prehrambne namene in bo razširil možnosti predelave in izkoristka rastline. S tem se nam ne bosta več ponovila primera Žita in Laškega, ki svojih izdelkov iz konoplje (piva in kruha) nista mogla prodajati na slovenskem trgu, lahko pa sta ga drugod po Evropi. Ta sklep je bil sprejet soglasno in predstavlja pomemben korak v pravo smer.

Drugi predlog se je nanašal na spremembo Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, ki v I. skupino uvršča konopljo ne glede na to ali se jo goji v industrijske namene. Industrijska konoplja je namreč zdaj popolnoma nerazumljivo in neutemeljeno uvrščena v I. skupino prepovedanih drog, kjer se nahajajo droge, ki imajo hude posledice za zdravje ljudi. Ta predlog ni dobil zadostne podpore, klub temu, da ne obstaja noben utemeljen razlog za takšno ureditev. S takšno odločitvijo koalicije ostaja industrijska konoplja kot celota še vedno uvrščena v skupino prepovedanih drog.

Zadnja rešitev pa se je nanašala na pobudo Vladi, naj prične s postopki za spremembo direktive EU, ki kot pogoj za pridobitev subvencije, določa najvišjo dovoljeno vsebnost THC pri ravni 0,2 %. S takšno določbo je pri nas nemogoče pridelovati slovenske avtohtone sorte konoplje, slovenski kmeti pa lahko semena še naprej kupujejo samo pri velikih multinacionalkah. Poleg tega so sorte z višjo vsebnostjo THC veliko bolj odporne, končni proizvodi iz nje pa kvalitetnejši. Tudi ta predlog ni prejel zadostne podpore, ne glede na to, da je koalicija predlagala dodatni sklepe, s katerim se je zavzela ravno za zaščito slovenskih avtohtonih sort. Koalicija bo torej semena zaščitila, ne bo pa dovolila njihove uporabe.

V Združeni levici verjamemo, da smo naredili velik korak k temu, da bo industrijska konoplja ponovno postala rastlina prihodnosti in da bomo ljudje kmalu zopet spoznali vse njene prednosti. Vedno večja uporaba izdelkov, narejenih iz industrijske konoplje bodo človeštvu in zemlji dali večkratne koristi. Tako iz ekološke perspektive, kjer je konopljin največji potencial, kot tudi iz ekonomskega vidika, kjer lahko pripomore k razvoju slovenskega gospodarstva.

Ob ureditvi področja industrijske konoplje pa ne smemo pozabiti na nujnost ureditve področja medicinske in rekreativne uporabe konoplje. Ureditev teh dveh področij bomo v Združeni levici predlagali še pred parlamentarnimi počitnicami. Tudi takrat pričakujemo široko podporo za predlagane rešitve.

PS Združena levica

V Ljubljani, 05.05.2015

Foto: Delo

Deli.