Proti reviziji zgodovine: sto let slovenskega vojnega letalstva

12. januarja je Slovenija praznovala 100 let vojnega letalstva. Ob tej priložnosti sta Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska zatajili dobrih 50. let zgodovine vojnega letalstva. Gre za obdobje druge svetovne vojne in socialističnega samoupravljanja. V Levici smo zato na ministra Karla Erjavca poslali pobudo, s katero predlagamo, da poskrbi, da v prihodnje ne bo več prihajalo do nesprejemljivega potvarjanja zgodovine in skupaj s Slovensko vojsko in Ministrstvom za obrambo pripozna pomembno zgodovinsko vlogo pri razvoju slovenskega vojnega letalstva tudi pripadnikom zračnih sil, ki so delovali v času druge svetovne vojne in povojne Jugoslavije.

Zgodovina skozi oči vojaškega vrha

Da bo ob 100. obletnici slovenskega vojaškega letalstva zamolčana zgodovina protiimperialističnega boja slovenskih partizanov in razvoja slovenskega letalstva znotraj bivše skupne države, je dala slutiti že decembrska številka revije Slovenska vojska. V reviji je prikazano  »Slovensko vojaško letalstvo skozi čas«, ki se začne leta 1919, nadaljuje leta 1939, nato pa preskoči na leto 1991. Osrednji del prikaza krasi prelet helikopterja Gazele iz mariborske vojašnice JNA k Teritorialni obrambi.

Enak preskok si je privoščil tudi polkovnik Bojan Brecelj, poveljnik 15. polka vojaškega letalstva, ob proslavi “100 let vojaškega letalstva” v Brežicah (11. januarja 2019). Zgodovinski prikaz slovenskega letalstva  je pričel z letom 1919, nato pa takoj preskočil na leto 1991 in odcepitveno vojno. Časovna omejitev ni bila pod vprašajem, saj si je Brecelj privoščil na dolgo in široko razpredati o oborožitvenih sistemih pridobljenih po letu 1991 in vlogi NATO pakta pri razvoju slovenskega vojaškega letalstva.

Zamolčana zgodovina

Boji vojnega letalstva Kraljevine Jugoslavije, ki so jih aprila 1941 proti nemškim agresorjem bili tudi slovenski piloti, so s strani slovenskega vojaškega in političnega vrha pozabljeni. Pozabljena sta tudi druga dva dogodka,  prebeg slovenskih in drugih jugoslovanskih pilotov k britanskemu Kraljevemu vojnemu letalstvu (RAF) in ustanovitev letalskih enot Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije. Ravno v slednji so leteli in bili protifašistični boj tudi slovenski piloti, najprej v Afriki, kasneje pa na domačih tleh in drugod po Evropi. Pozabljena so tudi partizanska letališča, ki so jih gradili slovenski partizani za zavezniška letala, ki so dostavljala nujno potrebno opremo za boj proti okupatorju in evakuirala ranjene borce in civiliste. Pozabljena so prestrezanja ameriških letal, ki so namenoma kršila naš zračni prostor po koncu vojne. Prav tako je pozabljen skoraj pol stoletni razvoj vojnega letalstva in padalstva v času socialistične Jugoslavije, katerega nosilci so bili tudi slovenski letalci in padalci.

Iz časovnice »Slovensko vojaško letalstvo skozi čas« lahko razberemo, da so državnemu vojaškemu in političnemu vrhu, bolj kot zgoraj omenjeni, pomembni povsem nekateri drugi  »mejniki« razvoja slovenskega vojnega letalstva. Izpostavljeni so sledeči: premestitev šolske skupine iz Brnika v Cerklje ob Krki, preplastitev steze v Cerkljah ob Krki, otvoritev novega kontrolnega stolpa in preimenovanje vojašnica Cerklje ob Krki v Vojašnico Jerneja Molana.

Pobuda Levice

Zgodovinska amnezija seveda ni naključna. Gre za načrtno revizijo zgodovine vojnega letalstva na slovenskem, ki terja zamolčanje njenih najbolj svetlih trenutkov iz časa narodne osvoboditve in upora proti okupatorju. Ker za nas revizija zgodovine ni sprejemljiva, na ministra za obrambo Karla Erjavca naslavljamo pobudo in predlagamo:

  • da se javno opraviči vsem udeležencem NOB ter žrtvam druge svetovne vojne in nacifaštističnega terorja za takšno potvarjanje zgodovine;
  • javno pripozna vloga, ki so jo pri razvoju slovenskega vojnega letalstva odigrali piloti, padalci in drugi pripadniki zračnih sil tekom druge svetovne vojne in povojne Jugoslavije;
  • poskrbi, da v prihodnje ne bo več prihajalo do nesprejemljivega potvarjanja zgodovine, kot si ga je privoščil vojaški in politični vrh ob 100. obletnici vojnega letalstva v Sloveniji.
Deli.