Proti pregonu SŠOF iz Križank

V Levici obsojamo izgon vzgojno-izobraževalnih vsebin SŠOF iz ljubljanskih Križank. Komercialna in pridobitna dejavnost ne sme odžirati prostora vzgoji in izobraževanju, ki predstavlja prihodnost mladih generacij in družbe kot take.

Glede na nevarnost povzročitve nepopravljive dolgoročne škode v Levici zahtevamo sklic nujne seje odborov za kulturo in izobraževanje, na kateri bomo predlagali, da naj vlada prekliče odločitev glede izselitve SŠOF iz Križank.

Na seji bomo predlagali:

  1. Takojšen preklic prodaje oz. prenos lastniške pravice zaščitenega kulturnega spomenika državnega pomena – s tem pa preprečitev izselitve SŠOF iz Križank.
  2. Poziv vladi, naj v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine zagotovi varovanje kulturne dediščine v javno korist ter ne sprejme sklepa o odtujitvi kulturnega spomenika državnega pomena.
  3. Poziv ministrstvu, naj problem prostorske stiske SŠOF razreši z gradnjo novih prostorov v urbanem kulturnem okolju, obstoječi objekt v Križankah pa ohrani kot vitalno in zgodovinsko jedro šole.
  4. Poziv vladi, naj urgentno zagotovi sredstva za obnovo kulturnega spomenika Križanke ter prepreči propadanje kulturne dediščine in skupne kulturno-zgodovinske zapuščine.
Deli.