Proti izobraževanju učiteljev na Teološki fakulteti

V Levici izražamo nasprotovanje spremembi temeljnega akta Univerze v Ljubljani, s katerim se študijsko področje Teološke fakultete širi z izobraževalnimi vedami in izobraževanjem učiteljev. Izobraževanje učiteljev je primarna naloga Pedagoške in Filozofske fakultete.

S to spremembo bi se Teološki fakulteti omogočilo, da brez dodatnega laičnega izobraževanja usposablja učitelje, ki bi lahko poučevali tudi predmete, kot sta državljanska in domovinska vzgoja ter drugi izbirni predmeti na osnovnih šolah.

Miha Kordiš: ”Vsem je jasno, da je Teološka fakulteta orodje RKC. Sedaj želi usposabljati lastne učitelje z namenom re-katolizacije izobraževanja. Nesprejemljivo! Le sekularna šola lahko deluje v splošno družbeno korist. Levica se bo do konca borila za javno, dostopno in laično šolo!”

Vdor v javno šolstvo

Gre za vdor partikularnega interesa v javno šolstvo in za vdor določenega svetovnega nazora v javno šolstvo, ki naj bi stremelo k temu, da ostane nazorsko čim bolj nevtralno in vsem dostopno.

Širitev ogroža načelo javnega laičnega šolstva ter načelo ločitve verskih skupnosti in države. Od pedagoškega kadra, usposobljenega v okvirih Teološke fakultete, ne moremo pričakovati sekularnega in vrednostno nevtralnega pedagoškega kadra.

Za obrambo javnega in laičnega šolskega sistema

V Levici zato predlagamo, da se ta točka umakne iz dnevnega reda jutrišnje seje Odbora za izobraževanje, oziroma da se sporno določbo črta iz predloga spremembe Odloka.

Ob zadnjem predlogu takšne širitve so se z umikom strinjale tudi poslanske skupine SD, SMC in DeSUS. Pričakujemo, da bodo jutri ravnale enako in da se nam bodo pridružile tudi preostale poslanske skupine, ki se zavedajo pomena ločenosti cerkve in države.

Deli.