Pripravljena nova resolucija o preprečevanju nasilja v družini in nad ženskami

Resolucija o preprečevanju nasilja je krovni dokument za spopadanje z nasiljem v družini in nad ženskami.

Povedno je, da je od zadnjega sprejetja minilo že 15 let oziroma sedem zaporednih vlad.
Večina najhujšega nasilja pri nas ne zgodi na ulici, ampak doma – ravno tam, kjer bi morali biti najvarnejši. Intimno partnersko nasilje se v veliki večini, preko 90 odstotkov, dogaja nad ženskami. Po podatkih nacionalne raziskave je kar vsaka druga ženska od dopolnjenega 15. leta starosti doživela eno od oblik nasilja v zasebnosti svojega doma. Nasilje ostane najdlje skrito v zasebnih odnosih, saj se žrtev zaradi tesnih osebnih vezi s povzročiteljem težko odloči, da bo nasilni odnos zapustila.
Še posebej zaskrbljujoče je, kadar je v družini, v kateri se izvaja nasilje, prisoten otrok. Otroci dobro vedo, kdaj se dogaja nasilje, in za nasilje med staršema pogosto krivijo sebe. Otrok je žrtev nasilja tudi, če je “zgolj” priča izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom ali živi v okolju, kjer se nasilje izvaja.
Nekaj novih ukrepov, ki jih predvideva resolucija:
  • uvedba prvega brezplačnega pravnega nasveta za žrtve nasilja v družini;
  • ustrezni predpisi za dodeljevanje skrbi za otroka v primerih nasilja v družini;
  • podlaga za možnost samostojnega urejanja otrokovih zadev v določenih situacijah, brez soglasja drugega starša (npr. izbira šole ali vrtca, prijava bivališča, izdelava osebnih dokumentov);
  • programi za krepitev strokovne usposobljenosti vseh, ki delajo na področju nasilja: policije, sodstva, socialnih služb, psihologov, sodnih izvedencev in drugih;
  • izobraževanja za novinarje in urednike o načinu poročanja o nasilju.
Deli.