V Levici nadaljujemo boj za samohranilne družine

V Levici smo ponovno vložili predlog zakonodajnih sprememb na področju preživnin, s katerim povečujemo socialno varnost otrok in jim omogočamo lažje preživetje, v primerih ko preživninski zavezanec ne plačuje preživnine. Z novelo Zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu otrokom upravičencem omogočamo učinkovitejši dostop do nadomestila preživnine ter posledično odpravljamo upoštevanje preživnine med dohodke, ki vplivajo na določanje zneska upravičenosti do denarne socialne pomoči in ostalih pravic iz javnih sredstev. Podpise pod predlog zakona so poleg poslank/-ev Levice prispevali še poslanke/-ci LMŠ.

Predlagamo lažjo pot do nadomestila preživnine, ki bi otrokom, ki preživnine ne prejemajo, omogočila nadomestilo brez praviloma neprijetnih in dolgotrajnih sodnih procesov. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad (Sklad) po trenutno veljavni zakonodaji namreč prične izplačevati nadomestilo šele, ko je s strani preživninskega upravičenca oziroma njegovega zastopnika podan predlog za izvršbo na neplačano preživnino na sodišču. Zato v Levici predlagamo, da se breme izterjave neplačane preživnine do zneska višine izplačanega nadomestila že na začetku dokazovanja prenese z upravičenca na Sklad.

Zaradi trenutne slabe zakonodajne ureditve se preživnina posledično šteje kot dohodek, ki znižuje višino denarne socialne pomoči (DSP), četudi ta družina preživnine v praksi sploh ne prejema in to vse do trenutka, ko je vložena izvršba na sodišče. S predlaganimi spremembami bi tudi to anomalijo odpravili, saj bi družinam, ki preživnine ne prejemajo, omogočili obvod preko Sklada. Za dohodek pri določanju zneska upravičenosti do uveljavljanja pravic iz javnih sredstev bi se tako upoštevala samo višina nadomestila, ki jo upravičenec dejansko prejme in ki je jasno razvidna iz odločbe Sklada.

V Levici smo prejeli več kot 50 zgodb, ki potrjujejo nepravičnost zakonodaje na tem področju. Z vami delimo eno izmed njih:

Že 4 leta “samohranilka”, kar se seveda ne upošteva niti pri obračunavanju vrtca niti pri otroških dodatkih. Enkrat sem že šla v izvršbo, ki sem jo po enoletni borbi tudi dobila. Že tako si sam za vse, življenje je težko, delaš da zaslužiš ravno dovolj, da dobi otrok še kaj več kot le kuhane makarone, poleg tega se moraš konstantno boriti za to, da bi ti kdo kako pomagal, ampak naletiš večinoma na gluha ušesa. Potem pa moraš še vlagati obrazce, ki ti jih seveda nihče ne pomaga izpolniti in vse skupaj je res preveč za eno osebo. Zdaj sem ponovno ostala brez preživnine. Preračunali so mi smešno majhne otroške dodatke in nesramno drag vrtec, ker po njihovem mnenju prejemam preživnino in avtomatsko padem v precej višji dohodkovni razred. Nihče ne pomisli, da sem sama za vse. Obleke hrano, tekoče položnice, najemnina … samohranilci smo zelo prikrajšani.

S predlaganimi spremembami želimo otrokom, ki so upravičeni do preživnine, a je ne prejemajo, zagotoviti lažjo pot do nadomestila, upoštevanje dejanskega stanja pri uveljavljanju pravic do javnih sredstev in s tem samohranilnim družinam omogočiti boljši socialni položaj.

Deli.