Odslej lažja in enostavnejša pot do nadomestila preživnine!

S 1. septembrom stopa v veljavo nova zakonodaja, ki omogoča enostavnejšo in hitrejšo pot do nadomestila preživnine v primerih, ko se preživnina otroku ne izplačuje.

Terjanje preživnine je že tako naporna odločitev, ki jo pogosto otežujejo težavne medosebne okoliščine. Hkrati gre za kompliciran in zamuden administrativni postopek, ki ga je praktično nemogoče izpeljati brez pravniškega znanja. Da otroci ostajajo brez preživnin, je tako pogosto posledica tega, da jih otrok (ali njegova skrbnica ali skrbnik) ne zna, ne zmore, ne utegne ali si ne upa uveljavljati.
Z novo zakonodajo bo terjanje neizplačanih preživnin namesto zamudnih odvetniških postopkov s strani upravičenca nase prevzel preživninski sklad. Otroku oziroma njegovemu staršu tako ne bo potrebno iskati odvetnika, ampak bo zgolj izpolnil relativno enostaven obrazec na preživninskem skladu. Sklad bo izplačal nadomestilo preživnine, hkrati pa namesto otroka nase prevzel nase vlogo stranke v postopku proti neplačniku (oziroma neplačanici) preživnine. Na ta način bo lahko sklad izterjal terjatev v višini do veljavnega zneska nadomestila preživnine – medtem ko lahko otrok oziroma skrbnik še vedno terja celotno preživnino mimo sklada po doslej običajnem postopku.
Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izražamo pričakovanje, da bo nova zakonodaja pomembno prispevala k socialni varnosti otrok in sicer natanko tam, kjer so takšni ali drugačni odnosi podrejenosti doslej oteževali uveljavljanje pravic, ki otroku pripadajo.

Poznaš nekoga, ki spada v to skupino? Spravi informacije do njih!

 

Deli.