Preživnine: prvi korak k zagotavljanju večje socialne varnosti otrok

Poslanci državnega zbora so danes na prvi obravnavi potrdili predlog zakonodajnih sprememb na področju preživnin, s katerim želimo v Levici povečati socialno varnost otrok in jim omogočiti lažje preživetje, v primerih ko preživninski zavezanec ne plačuje preživnine. Z novelo Zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu se otrokom upravičencem omogoča učinkovitejši dostop do nadomestila preživnine ter posledično odpravlja upoštevanje preživnine med dohodki, ki vplivajo na določanje zneska upravičenosti do denarne socialne pomoči in ostalih pravic iz javnih sredstev.

S spremembami, ki jih je danes podprlo 85 poslank in poslancev, v Levici predlagamo lažjo pot do nadomestila preživnin. Slednje bi otrokom, ki preživnine ne prejemajo, omogočile nadomestilo brez praviloma neprijetnih in dolgotrajnih sodnih procesov. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad (Sklad) po trenutno veljavni zakonodaji namreč prične izplačevati nadomestilo šele, ko je s strani preživninskega upravičenca oziroma njegovega zastopnika podan predlog za izvršbo na neplačano preživnino na sodišču. Zato smo v Levici predlagali, da se breme izterjave neplačane preživnine do zneska višine izplačanega nadomestila že na začetku dokazovanja prenese z upravičenca na Sklad.

Zaradi trenutne slabe zakonodajne ureditve se preživnina posledično šteje kot dohodek, ki znižuje višino denarne socialne pomoči (DSP), četudi ta družina preživnine v praksi sploh ne prejema in to vse do trenutka, ko je vložena izvršba na sodišče. S predlaganimi spremembami se tudi ta anomalija odpravlja tako, da se družinam, ki preživnine ne prejemajo, omogoči obvod preko Sklada. Za dohodek pri določanju zneska upravičenosti do uveljavljanja pravic iz javnih sredstev bi se tako upoštevala samo višina nadomestila, ki jo upravičenec dejansko prejme in ki je jasno razvidna iz odločbe Sklada.

V Levici smo prejeli več kot 50 zgodb, ki potrjujejo nepravičnost zakonodaje na tem področju. Z vami delimo eno izmed njih:

Že 4 leta “samohranilka”, kar se seveda ne upošteva niti pri obračunavanju vrtca niti pri otroških dodatkih. Enkrat sem že šla v izvršbo, ki sem jo po enoletni borbi tudi dobila. Že tako si sam za vse, življenje je težko, delaš da zaslužiš ravno dovolj, da dobi otrok še kaj več kot le kuhane makarone, poleg tega se moraš konstantno boriti za to, da bi ti kdo kako pomagal, ampak naletiš večinoma na gluha ušesa. Potem pa moraš še vlagati obrazce, ki ti jih seveda nihče ne pomaga izpolniti in vse skupaj je res preveč za eno osebo. Zdaj sem ponovno ostala brez preživnine. Preračunali so mi smešno majhne otroške dodatke in nesramno drag vrtec, ker po njihovem mnenju prejemam preživnino in avtomatsko padem v precej višji dohodkovni razred. Nihče ne pomisli, da sem sama za vse. Obleke hrano, tekoče položnice, najemnina … samohranilci smo zelo prikrajšani.

S predlaganimi se vsem otrokom, ki so upravičeni do preživnine, a je ne prejemajo, zagotavlja lažja pot do nadomestila, omogoča upoštevanje dejanskega stanja pri uveljavljanju pravic do javnih sredstev in s tem samohranilnim družinam zagotavlja boljši socialni položaj.

Deli.