Poziv za osebne zgodbe samohranilskih družin

V četrtek, 9. septembra, bo v Državnem zboru obravnavan naš predlog zakonodajnih sprememb, ki rešuje problem neplačevanja preživnin in povečuje socialno varnost otrok, ki živijo z zgolj enim od staršev.

Pri razpravi na odboru nam bodo pomagale vaše osebne zgodbe, s katerimi bi pokazali, da je zakonodaja zastavljena krivično ter da v revščino potiska predvsem matere in otroke. Zbiramo jih s pomočjo anonimnega obrazca, ki ga najdete na povezavi spodaj. Rok za oddajo zgodb je do konca torka, 7. septembra.
Potrebujemo zgodbe vseh, ki ste bili kdaj soočeni z neplačevanjem preživnine, dolgotrajnimi in/ali neuspešnimi postopki izterjave pred sodiščem, dvomi pri odločitvi za postopek izvršbe, zavrnitvijo ali določitvijo nižjega zneska denarne socialne pomoči zaradi priračunane neplačane preživnine itd.
Vaše zgodbe bi poslanci predstavili na prihajajoči petkovi seji pri zagovarjanju spremembe zakonodaje, prav tako bi jih uporabili v naših izjavah za javnost in objavah na družbenih omrežjih. Pri objavi zgodb vam zagotavljamo anonimnost.
Gospodinjstva z enim staršem so med najbolj ogroženimi skupinami v državi. Pod pragom tveganja revščine se nahaja vsako peto enostarševsko gospodinjstvo. V Levici menimo, da je med pomembnimi vzroki za to tudi nepravično zastavljena zakonodaja na področju preživnin. S predlaganimi spremembami odpravljamo uvrščanje neplačane preživnine med dohodke, ki znižujejo denarno socialno pomoč in druge pravice iz javnih sredstev. Hkrati omogočamo hitrejši in učinkovitejši dostop do nadomestila preživnine ter prenašamo del bremena izterjave preživnine s posameznika na državo.

Pišite nam, to bitko lahko dobimo samo skupaj!

Deli.