Koronavirus – zaščitimo prekarce in samozaposlene!

V Sloveniji je prek 119.000 samozaposlenih. Številni so zaradi gospodarskega krča ob razglasitvi epidemije zaradi koronavirusa čez noč ostali brez dela. Za razliko od zaposlenih, ki jih naslavlja zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, za samozaposlene in prekarce do zdaj konkretni ukrepi še niso bili predstavljeni. Minister Počivalšek je sicer napovedal, da na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo preučujejo in pripravljajo ukrepe za samozaposlene in mikro podjetja, ki bodo znani prihodnji teden.

V Levici na Vlado RS naslavljamo pobudo in jo pozivamo, da naj pri pripravi ukrepov upošteva socialni položaj prekarnih delavcev. Kot smo že opozarjali v preteklosti, gre v mnogih primerih za delavce v prikritih delovnih razmerjih ali za ljudi, ki so izjemno izpostavljeni tveganju revščine: leta 2017 je npr. pod pragom tveganja revščine živela skoraj tretjina samozaposlenih. Zato morajo napovedani ukrepi samozaposlene obravnavati kot delavce, ljudi, ne kot podjetja. Kot ljudi, ki nimajo možnosti plačanega dopusta ali bolniške. Kot ljudi, ki so med najbolj izpostavljenimi zaradi gospodarskega krča. 

V Levici zato s pobudo pozivamo vlado, da v sklopu napovedanih ukrepov za samozaposlene in prekarce sprejme naslednje ukrepe:

1) Oprostitev plačila prispevkov vsem espejem, ki nimajo zaposlenih, do 1.7.2020

Povprečen samozaposlen, ki je plačeval minimalne prispevke, je v letu 2019 plačal 385 evrov mesečno. S februarjem so se minimalni prispevki za socialno varnost samozaposlenih povečali in zdaj znašajo 402 evra na mesec. Kljub izpadu naročil in dela, so espeji te stroške dolžni poravnati v enakem znesku. Glede na izkušnje s Kitajske, kjer pandemija traja že tri mesece, predlagamo, da se vsem espejem oprosti plačilo prispevkov za dobre tri mesece, in sicer do 1.7.2020. V primeru podaljševanja izrednih razmer, pa se ukrep podaljša ali ponovi. 

Glede na to, da je materialni položaj samozaposlenih precej različen, predlagamo sledeč sistem: 

  • 100% oprostitev plačila prispevkov vseh espejev, ki bodo v letu 2020 zaslužili manj kot 20.000 evrov, 
  • 50% oprostitev plačila prispevkov vseh espejev, ki bodo v letu 2020 zaslužili med 20.000 in 35.000 evri. 

V izogib birokratizaciji postopkov naj preverjanje ne bo sprotno, pač pa naj se upravičenost do dodelitve pomoči preveri za nazaj, in sicer naslednje leto ob obračunu dohodnine. V kolikor se izkaže, da je prejemnik cenzus presegel, se dodeljeno pomoč upošteva kot brezobrestni kredit, prejemnika pa se obveže k vračilu izplačane pomoči.

2) Pomoč samozaposlenim in prekarcem, ki so ostali brez dela

Nekateri samozaposleni in prekarci so ostali popolnoma brez dela in dohodkov. Pozivamo vlado, da vsem, ki bodo prejemali večino svojega dohodka prek espejev, avtorskih in podjemnih pogodb ali kot samozaposleni v kulturi, med 1.4.2020 in 1.7.2020 dodeli možnost do prejema mesečnih izrednih pomoči, in sicer v naslednjih višinah: 

  • če so v preteklem mesecu zaslužili manj od neto minimalne plače, jim država namenim pomoč v obliki doplačila do neto minimalne plače (700 evrov neto),
  • če imajo oskrbovane družinske člane, naj jim država omogoči pomoč v višini otroškega dodatka v enakem znesku, kot če bi bila oseba prejemnik minimalne plače.

3) Pomoč delavcem študentom, ki so ostali brez dela

Tudi številni študentje, ki nimajo drugih dohodkov, razen študentskega dela, bodo zaradi gospodarskega krča utrpeli hude izgube dohodka: npr. študentski delavci v gostinstvu, v turizmu ipd. Predlagamo, da država omogoči, da vsi lahko vsi študentje zaprosijo za dodelitev izrednih štipendij v višini državnih štipendij med 1.4. in 1.7.2020.

Deli.