Predstavitev ljubljanskih kandidatov in kandidatk

Na današnji novinarski konferenci so se predstavili kandidat Levice za župana Ljubljane ter kandidatke in kandidati za mestni svet MOL. Županski kandidat Milan Jakopovič preostali kandidati so predstavili ključne ukrepe, za katere si bodo prizadevali ob izvolitvi.

Koordinator Levice Luka Mesec je uvodoma poudaril, da so tudi zadnja štiri leta MOL zaznamovale napačne prioritete in netransparentno delovanje župana Zorana Jankovića. Čas je za pozitivno spremembo, ki bo prinesla nove prioritete v razvoju Ljubljane.

Luka Mesec: “Če nočete, da se Ljubljana še naprej razvija v turistični supermarket, ampak v mesto z dostopnimi stanovanji, modernim javnim prevozom, čistim zrakom in enakimi možnostmi za vse, je vaša izbira Levica.”

Poslanka Levice Nataša Sukič, ki zaključuje svoj mandat v občinskem svetu,  je.poudarila, da bo Levica še naprej zastopala interese vseh, ki zaradi korporativnega načina vodenja glavnega mesta niso zastopani. V ospredje je postavila problematike, pomembne za demokratizacijo občine, večjo pravico občank in občanov do soodločanja, uvedbo participativnega proračuna in druge ukrepe, ki bodo okrepili vpliv prebivalk in prebivalcev pri upravljanju Ljubljane.

Nataša Sukič: “Posebej sem ponosna, da smo uspeli v nekaterih četrtnih skupnostih začeti razvijati koncept ‘Odloča naj skupnost’, v okviru katerega smo z zainteresiranimi prebivalkami in prebivalci sklicevali zbore občanov in odpirali ter reševali njihove resnične probleme.”

Kandidatke in kandidati Levice so se dotaknili nekaterih pomembnih tem iz programa stranke za letošnje lokalne volitve. Alenka Pirjevec je spregovorila o neenakomernem razvoju mesta in poudarila:

“Da se bomo v Levici zavzemali za enakomeren razvoj mestnega jedra in mestnega obrobja za vse njegove prebivalke in prebivalce, ki morajo v mestu, v katerem živijo, imeti primeren dostop do socialnih, stanovanjskih in infrastrukturnih pogojev za bivanje.”

Grega Ciglar, koordinator lokalnega odbora Levica Ljubljana, se je osredotočil na probleme mladih v Ljubljani, kot sta ohranjanje in dostopnost kvalitetnega javnega šolstva in  predšolske vzgoje.

“Ob tem pa želimo spomniti, da je vsem mladim v Ljubljani treba zagotoviti tudi dostop do javnih športnih in rekreacijskih parkov ter obnoviti stara in zgraditi nova otroška igrišča, tako na obrobju kot v središču mesta,” je zaključil Grega Ciglar.

Poslanka Levice Violeta Tomić je izpostavila okoljsko dimenzijo glavnega mesta in poudarila, da v Ljubljani kljub nazivom, s katerimi se ponaša v zadnjem času, primanjkuje razmišljanja o zelenem trajnostnem razvoju:

“V Ljubljani živim že 38 let in spremljam spremembe, ki se dogajajo v njej. Potrebujemo radikalno ekološko preobrazbo Ljubljane, ki bo prispevala k varovanju okolja ter prebivalkam in prebivalcem omogočila življenje v zelenem urbanem okolju.”

Asta Vrečko je izpostavila problematiko gentrifikacije mestnega središča Ljubljane, ki ne sme biti namenjeno le investitorjem, turistom in tistim, ki si življenje in storitve v centru lahko privoščijo, ampak vsem, ki tukaj živijo.

“Odločno smo proti privatizaciji in komercializaciji javnega prostora, ki ga v Ljubljani lahko vidimo s širjenjem gostinskih lokalov v prostore, namenjene pešcem, zapiranjem pasaž in postavitvijo reklamnih svetlobnih vitrin v starem mestnem jedru. Mesto mora biti pravica vseh, ne glede na njihov materialni in socialni položaj,” je zaključila Asta Vrečko.

Milan Jakopovič je poudaril, da se je za kandidaturo odločil, ker je prepričan, da Ljubljana potrebuje spremembe:

“Čas je, da na problematiko mesta in njegovih prebivalk in prebivalcev pogledamo z drugega zornega kota ter postavimo druge prioritete pri iskanju rešitev. Za nas so te prioritete poštenost, pravičnost, solidarnost, demokratičnost in vključevanje.” Dodal je, da se na podlagi svojih preteklih izkušenj zaveda, da glas številnih Ljubljančank in Ljubljančanov ter nekaterih družbenih skupin ni bil slišan. “Spremembe so nujne. V Levci bomo poskrbeli, da bo glas prebivalk in prebivalcev slišan. Da bodo vsi imeli možnost dostojnega življenja in soodločanja o mestu, v katerem živijo in delajo. Pravica do mesta je pravica nas vseh.”

Lokalni odbor Levica Ljubljana

Deli.