Predstavitev kandidatov: Severna Primorska

LEVICA NA SEVERNEM PRIMORSKEM V BOJ ZA DRUŽBO,
KI V PRVI PLAN POSTAVLJA POTREBE LJUDI

Danes je Levica na ploščadi med knjižnico in gledališčem v Novi Gorici predstavila kandidatke in kandidata, ki na letošnjih volitvah v Državni zbor kandidirajo v volilnih okrajih na Severnem Primorskem. To so:

  • Lara Jankovič (Ajdovščina),
  • Marko Rusjan (Nova Gorica I),
  • Jaka Fabjan (Nova Gorica II),
  • Tina Žigon (Postojna) in
  • Gordana Erdelić (Tolmin).

Uvodno predstavitev je imel primorski poslanec Levice Matej Tašner Vatovec. Poudaril je, da je Levica vedno v prvi vrsti, ko gre za zagotovitev blaginje za vse. Opozoril je na dosežke stranke v preteklih štirih letih ter pomen povezanosti stranke s civilno družbo, kar kažejo rezultati na lokalni ravni. Levica se je borila proti privatizaciji HIT-a, pa tudi proti nižanju okoljskih standardov, ki so jih prinesle spremembe Zakona o varstvu okolja.

Lara Jankovič: Za politiko, ki ni podrejena interesom kapitala!

Rojena je v Ajdovščini. Po poklicu je igralka, šansonjerka, aktivistka, predsednica Gibanja TRS in nekdanja članica ter sindikalna zaupnica v SNG Nova Gorica ter članica ZZB NOB. Zaradi svojega aktivizma je bila nominirana za Slovenko leta 2014 in je letošnja prejemnica zlate plakete Zveze borcev za vrednote NOB.

Lara Janković:“Že drugič kandidiram, ker si želim razmere spremeniti na bolje. Zavzemala se bom za človekove pravice in zlasti delavske pravice v krivični družbeni ureditvi, kjer je politika podrejena interesom kapitala. Menim, da so delavci v Republiki Sloveniji izkoriščani, njihovo delo je nepošteno ovrednoteno, minimalna plača je prenizka, pogosto so izkoriščani in prisiljeni v prekarna razmerja, ki jim kratijo dostojanstvo. Poleg prizadevanj za delavske pravice se bom zavzemala za kakovostno kulturno politiko v državi, saj menim, da je ravno kultura bistvo naše identitete. Tretje področje mojega političnega udejstvovanja bo skrb za razvoj t.i. “aktivnega turizma” na lokalni ravni s poudarkom na gorskem kolesarjenju. V tej panogi vidim izjemne gospodarske priložnosti, saj se okoliški kraji bohotijo v lepoti narave in ponujajo priložnosti za rekreativne aktivnosti.”

Marko Rusjan: Za odpravo okoljske revščine

Marko Rusjan je magister pravnih znanosti, delujoč v kulturi kot pomočnik direktorice Moderne galerije. Bil je med glavnimi borci za vzpostavitev Kulturnega centra Mostovna, ki ga je tudi 4 leta vodil. Levici se je pridružil, ker se njen politični program sklada z njegovimi ideali solidarnosti ter delavske in okoljske pravičnosti. Prepričan je, da Levica kot edina stranka v Sloveniji ponuja resne možnosti za spremembo političnega in družbenega sistema.

Marko Rusjan: “Zavzemal se bom za delavsko samoupravljanje podjetij, za zaustavitev privatizacije ter za boljše delovne pogoje, pa tudi za zmanjšanje okoljskega onesnaževanja s preprečitvijo sežiganja odpadkov v Anhovem, za uvajanje ukrepov zniževanja segrevanja ozračja ter za približevanje sodstva revnim, ki si težje privoščijo boljšo pravno pomoč. Prav tako je potrebno izboljšati razmere na področju kulture, kjer celo v času visoke gospodarske rasti javne institucije, nevladne organizacije in samozaposleni životarijo.”

Jaka Fabjan: Gospodarska rast se mora prevesti v blaginjo vseh!

Po osnovni šoli in gimnaziji v Novi Gorici je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zadnjih dvanajst let je v različnih delovnopravnih oblikah zaposlen v mednarodnem poslovnem okolju (francosko gospodarsko predstavništvo v Ljubljani, letalska industrija, domača izvozna podjetja). V veliki meri je zaslužen za izpeljavo glasovanja o participativnem proračunu v Mestni občini Nova Gorica.

Jaka Fabjan: “Med prioritete postavljam pravično delitev rezultatov gospodarske rasti, pregledno upravljanje državnih in občinskih podjetij, kot je HIT, ter razvoj znanosti in izobraževanja kot osnove za splošno družbeno blaginjo. Prav tako se bom zavzemal za še večji razvoj participatornega proračuna na lokalni, pa tudi državni ravni.”

Tina Žigon: Zaščitimo okolje in zdravje ljudi pred gospodarskimi interesi!

Tina Žigon je odraščala v Postojni, kjer trenutno zaključuje višje šolanje. V preteklosti je delala kot moderatorka na lokalnem radiu. Ker so ji blizu glasba in ljudje, se ukvarja z organizacijo koncertov in drugih družabnih dogodkov. Od leta 2011 je družbeno-kritično angažirana. Od ustanovitve leta 2014 je v sklopu civilnodružbenih gibanj sodelovala s takratno koalicijo Združena levica. Organizirala je dogodke in sodelovala pri nekaterih kampanjah. Kasneje se je včlanila v združeno stranko Levica, saj je prepričana, da lahko prav skozi to stranko uresničuje svoje ideje in prizadevanja tudi na formalni ravni. Več let je tudi aktivna v krajevni organizaciji ZZB NOB.

Tina Žigon: “Zavzemala se bom zlasti za dostopnost osnovnih dobrin in zaščito okolja pred gospodarskimi interesi. Skrbi me zaščita in dostopnost pitne vode. V občinah Postojna in Pivka dobro vedo, da pitna voda ni samoumevna, saj je najpomembnejše zajetje locirano pod največjim NATO vadbiščem v Sloveniji. Zdravje ljudi in varstvo okolja bom postavila pred vojaške ambicije, česar doslej pristojne javne ustanove niso storile.”

Gordana Erdelić: Država kot servis za samooskrbo, razvoj in napredek.

Je doma iz Solkana, po poklicu vzgojiteljica predšolskih otrok. V prostem času organizira predavanja vzgojno-izobraževalne narave (5 za vzgojo). Je prostovoljka humanitarnega društva za otroke. Kot politična aktivistka se je doslej angažirala predvsem na lokalni ravni v gibanju Goriška.si. Udejstvuje se na socialnem področju s poudarkom na vključevanju imigrantskih žensk in otrok v naše okolje. Organizirala je uspešen tečaj pogovorne slovenščine za mlade mamice iz Makedonije.

Gordana Erdelić: Za kandidaturo sem se odločila v želji po socialnih spremembah v lokalnem okolju. Želi si, da bi država z ustrezno politiko skrbela za svoje državljane, preprečevala in reševala socialne stiske, nudila vsem enake možnosti, stremela k samooskrbi, razvoju in napredku ter da ne bi bila podrejena kapitalu. Prizadevala si bo za to, da bi voda in druga naravna bogastva ostala javno dobro ter da bi bila ustrezno zakonsko zaščitena.”

Vse kandidatne liste Levice so dostopne na naslednji povezavi.

Deli.