Levica Goriška: Proti privatizaciji HIT d.d.

V lokalnem odboru Levica Goriška nasprotujemo nedavni odločitvi vlade, da se odreče svojemu lastniškemu deležu v podjetju HIT, saj ta predstavlja pomemben vir zaposlitev in prihodkov v goriški regiji.

Vlada Republike Slovenije je namreč na seji dne 21. decembra 2017 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2018 Slovenskega državnega holdinga (SDH). Letni načrt med drugim vsebuje seznam podjetij, katerih lastniške deleže naj bi v letu 2018 odprodali. Na seznamu za prodajo se nahaja tudi 20% lastniškega deleža v podjetju HIT d.d.

S tem se nadaljujejo aktivnosti za privatizacijo HIT d.d., v katerem imata trenutno večinski delež država in lokalne skupnosti. To je sporno, saj Zakon o igrah na srečo določa, da morajo imeti država in lokalne skupnosti večinski lastniški delež (najmanj 51% navadnih delnic).

Sedanja Vlada RS se je odločila nadaljevati razprodajo skupnega premoženja,  našem primeru največjega podjetja na širšem Goriškem, ki zaposluje največ delavcev in prinaša znatne javnofinančne prihodke državi in občinam.

V Levici smo odločno proti privatizaciji podjetja HIT. S privatizacijo izgubimo skupnostne vzvode za vplivanje na odločitve podjetja, ki se pretežno ukvarja z dejavnostjo iger na srečo. Takšna dejavnost se mora izvajati, razvijati in pa tudi omejevati izključno pod strogim nadzorom lokalnih in državnih ustanov, saj pomembno zaznamuje podobo in socialni značaj Nove Gorice in okolice. Poleg povečane zaposlenosti, učinkov na lokalno gospodarstvo, ter nenazadnje povečanih osebnih in proračunskih dohodkov, igre na srečo prinašajo tudi negativne posledice, kot so zasvojenost od iger na srečo, prevlada monokulturne zabavne industrije in tako naprej.

Strankam SMC, DeSUS in SD, ki stojijo za odločitvijo o razprodaji, zato postavljamo naslednja vprašanja:

 • Zakaj podpirate razprodajo pomembnih podjetij, kot je HIT d.d.?
 • Zakaj ste podprli prodajo podjetja, če pa SDH prodajo pogojuje s spremembo Zakona o igrah na srečo?
 • Ali se zavedate, da s tem skupnost izgublja možnost vpliva na odločitve podjetja, ki je daleč največje podjetje na Goriškem in je od njega neposredno ali posredno odvisna večina prebivalcev tega področja?

Poleg države imajo v HIT d.d. lastniške deleže tudi občine Nova Gorica, Šempeter Vrtojba, Renče – Vogrsko, Novo mesto, Straža, Kranjska Gora, Rogaška Slatina in Šmarješke Toplice.  Naše javno vprašanje vodstvom naštetih občin se glasi:

 • Ali se strinjate s privatizacijo HIT d.d.?
 • Če se strinjate, ali boste tudi ve prodale skupno premoženje občanov, takoj ko bo mogoče?
 • Če se ne strinjate, kaj boste naredili v zvezi z namero države, da proda svoje deleže?

Da lahko SDH izvede prodajo svojega deleža v podjetju HIT, mora Državni zbor spremeniti Zakon o igrah na srečo. Levica se bo z vsemi razpoložljivimi sredstvi uprla takšni spremembi zakona, ki bi omogočila razprodajo in prepustitev iger na srečo lovu na dobičke brez ozira na lokalno skupnost.

Levica je prepričana, da lahko podjetje hkrati uspešno posluje in prispeva k blaginji zaposlenih in lokalnega prebivalstva. Od Vlade RS, vpletenih občin in drugih pristojnih organov zahtevamo:

 • Umik družbe HIT d.d. iz seznama SDH za odprodajo. Skupnost mora preko države in občin, skupaj z zaposlenimi, ohraniti odločujoči vpliv v podjetjih, kot je HIT d.d.
 • Spremembo Odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb naložb države, ki bo uvrstila podjetje HIT d.d. med pomembne državne naložbe. Trenutno je HIT d.d. uvrščen med porfeljske naložbe, kar pomeni, da se jih lahko proda. Hkrati pa taista strategija opredeljuje igre na srečo kot pomembne dejavnosti.
 • Odgovorno in transparentno izbiro nadzornikov: Upravljanje podjetja mora potekati pod budnim očesom nadzornega sveta, ki bo deloval v imenu državljanov in občanov ter v dobro podjetja, zaposlenih in skupnosti.
 • Tesnejši in intenzivnejši nadzor nadzornikov. Člani nadzornega sveta, ki jih predlagata država in občina, so posredno odgovorni državljanom in občanom, zato mora biti njihovo delo pregledno in dostopno javnosti, Državnemu zboru in občinskim svetom.
 • Vključitev družbe HIT d.d. v razvoj trajnostnih ter družbeno in okoljsko neškodljivih segmentov turizma. Goriška in Slovenija sta zaradi svoje lege ter naravne in kulturne dediščine razmeroma neizkoriščen potencial za razvoj sodobnih oblik turizma, osredotočenega na telesno aktivnost in naravo ter na kulturno izročilo.
Deli.