Predstavitev IDS

Iniciativa za demokratični socializem je politično gibanje, ki se zavzema za razširjanje praks participatornega odločanja na vseh ravneh družbe, od soupravljanja podjetij s strani zaposlenih do neposrednega odločanja o družbenih, ekonomskih in političnih vprašanjih na najširši ravni. Ne gojimo iluzij o tretji poti, po kateri so zašle levosredinske opcije Evrope. Zavezujemo se tradiciji socializma – političnega projekta, ki se je v moderni zgodovini najbolj približal zastavljenemu cilju odprave kapitalizma. Hkrati jemljemo k srcu napake naših predhodnikov in predhodnic, zato samoorganiziranje in participacija od spodaj navzgor za nas predstavljajo nujen pogoj uresničevanja drugačne družbe.

Življenska pot Iniciative se je začela pozimi 2012, ko se je v času vseslovenskih vstaj skupina mlajših protestnikov in protestnic začela zbirati na javnih shodih pod transparenti nekakšne nove ideje socializma. Uradno sta Iniciativo 1. maja 2013 ustanovili skupini, zbrani okrog Delavsko-punkerske univerze in Neposredne demokracije zdaj!
Člani obeh združenj smo veterani tako rekoč vsakega političnega podviga v zadnjih nekaj letih pri nas, od kampanje proti vstopu v zvezo Nato prek problematik migrantskega in prekarnega dela do zasedbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Že od samih začetkov smo soglašali, da je potrebno delovati tako izpred kot tudi znotraj centrov politične moči. Ustanavljanje stranke in nastop na evropskih volitvah maja 2014 vidimo kot še eno stopničko v gradnji vedno širšega in bolje organiziranega političnega gibanja.

Zavedamo se skušnjav in nevarnosti, ki spadajo k takšni odločitvi. Vendar nočemo, da nam verjamete, da jih bomo premagali – hočemo, da se pridružite in poskrbite, da bo temu tako!

Kontakt: info@demokraticni-socializem.si

Deli.